ΕΧΑΕ: Στα 2,3 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη στο εννεάμηνο

26/11/2018, 23:20
1

Για το εννεάμηνο του 2018 τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του Ομίλου των Ελληνικών Χρηματιστηρίων μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα €2,3 εκ. έναντι €2,2 εκ. το εννεάμηνο του 2017, παρουσιάζοντας άνοδο 5,0%.

Μετά από φόρους και ζημιές αποτίμησης χρεογράφων ύψους €788 χιλ. το εννεάμηνο του 2018 έναντι €855 χιλ. το εννεάμηνο του 2017, τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή το εννεάμηνο του 2018 διαμορφώνονται σε €0,029 έναντι €0,026 το εννεάμηνο του 2017, αυξημένα κατά 11,5%.

Για το εννεάμηνο του 2018 ο κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε στα €19,9 εκ., στα ίδια με τα περυσινά επίπεδα, ενώ μετά την αφαίρεση του Πόρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα συνολικά ενοποιημένα έσοδα ανήλθαν στα €19,2 εκ. έναντι EUR19,1 εκ. το εννεάμηνο του 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 0,1%.

Το σύνολο του κόστους λειτουργικών εργασιών και δαπανών για το εννεάμηνο του 2018 αυξήθηκε κατά 0,9% στα €13,57 εκ., έναντι €13,44 εκ., την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) το εννεάμηνο του 2018 διαμορφώθηκαν στα €3,37 εκ. έναντι €3,57 εκ. το εννεάμηνο του 2017, παρουσιάζοντας μείωση 5,4%.

Για το εννεάμηνο του 2018 τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανά μετοχή (προστιθεμένης της ζημιάς αποτίμησης μετοχών και των προβλέψεων επισφάλειας) διαμορφώθηκαν σε €0,038 έναντι €0,046 την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τo τρίτο τρίμηνο του 2018 εμφανίζεται ζημιά ύψους €469 χιλ. έναντι κερδών €655 χιλ. το αντίστοιχο περυσινό τρίτο τρίμηνο, που οφείλεται: στη σημαντική μείωση της μέσης ημερήσιας αξίας των συναλλαγών που διαμορφώθηκε στα €37 εκ. έναντι των €63,6 εκ. το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο, στη μείωση των εσόδων market data κατά €212 χιλ., στην αύξηση κατά €161 χιλ. στις καταβληθείσες αποζημιώσεις αποχώρησης εργαζομένων, καθώς και στην αύξηση των αποσβέσεων κατά €157 χιλ.

Τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου για το εννεάμηνο του 2018 παραμένουν αμετάβλητα σε σχέση με το περυσινό εννεάμηνο καθώς η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα €57,4 εκ. έναντι €58,8 εκ. του εννεάμηνου του 2017 παρουσιάζοντας μείωση 2,4%, ενώ η μέση κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς αυξήθηκε κατά 8,2% σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2017 (€54,3 δις έναντι €50,2 δις).

Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε στις 30.9.2018 στις 691,69 μονάδες, μειωμένος κατά 8,5% σε σχέση με το κλείσιμο στο τέλος της αντίστοιχης περυσινής περιόδου (755,61 μονάδες). Η ρευστότητα της αγοράς μετρούμενη με την κυκλοφοριακή ταχύτητα παρουσίασε μείωση στο 26,4% το εννεάμηνο του 2018 από 30,4% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ ο μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 38,7 εκ. μετοχές έναντι 79,5 εκ. μετοχών το εννεάμηνο του 2017.

Στην αγορά παραγώγων, ο μέσος ημερήσιος αριθμός συμβολαίων μειώθηκε κατά 28.5% (57,2 χιλ. έναντι 80,0 χιλ.), ενώ τα αντίστοιχα έσοδα διαπραγμάτευσης και εκκαθάρισης αυξήθηκαν κατά 10,5% λόγω της αύξησης των τιμών των υποκείμενων μετοχών και της διαφοροποίησης του μίγματος προϊόντων στην αγορά, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: reporter.gr