Όροι Χρήσης

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Κάθε δικαίωμα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας που προκύπτει ή περιέχεται από το Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας ανήκει αποκλειστικά στην Axianews. Επιτρέπεται η αναπαραγωγή, χρήση, αντιγραφή και διανομή του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας εφόσον υπάρχει ρητή αναφορά της πηγής προέλευσης.

Δεν επιτρέπεται η χρήση του Περιεχομένου για οποιοδήποτε παράνομο σκοπό.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Οι σύνδεσμοι που υπάρχουν στην Ιστοσελίδα διευκολύνουν τη μετάβασή σας σε ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίες δεν υπόκεινται στον έλεγχό μας και δεν φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Η επιλογή μετάβασης σε ιστοσελίδα τρίτου, της οποίας ο σύνδεσμος φιλοξενείται στην παρούσα Ιστοσελίδα γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε μέσω της ιστοσελίδας μας προστατεύονται σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς και ελληνικούς εφαρμοστέους νόμους και κανόνες. Η παρούσα Πολιτική Ιδιωτικότητας παρέχει διευκρινίσεις για το σκοπό συλλογής και προστασάις των προσωπικών δεδομένων που παρέχετε, τα οποία δεν διαβιβάζονται σε άλλον φορέα, εκτός αν απαιτηθεί εκ του νόμου. Τα προσωπικά δεδομένα δεν πωλούνται, νοικιάζονται, διανέμονται και χρησιμοποιούνται εμπορικά εν γένει σε οποιονδήποτε τρίτο.