ΧΑ: Ο φετινός χάρτης των μερισμάτων

15/05/2019, 17:50
1

Παρά το γεγονός ότι πολλές εισηγμένες εταιρείες δεν έχουν ανοίξει ακόμη τα χαρτιά τους σχετικά με την πολιτική χρηματικών διανομών που θα ακολουθήσουν φέτος, εκτιμάται ότι τελικά το άθροισμα των μερισμάτων και των επιστροφών κεφαλαίων του 2019 θα είναι υψηλότερο του αντίστοιχου περυσινού και πως η μέση απόδοση των μη τραπεζικών τίτλων θα προσεγγίσει ή και θα υπερβεί το 3%.

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.

Με την ολοκλήρωση της ανακοίνωσης των ετήσιων αποτελεσμάτων του 2018, οι περισσότερες εισηγμένες στο ΧΑ έχουν δημοσιοποιήσει τις προθέσεις τους για την πολιτική χρηματικών διανομών που θα ακολουθήσουν φέτος.

Έτσι, από τις 41 εταιρείες που περιλαμβάνονται στον παρατιθέμενο πίνακα, οι 30 (οι 3 στις 4) θα μοιράσουν στους μετόχους τους μεγαλύτερα ποσά από πέρυσι, οι 5 (Τράπεζα της Ελλάδος, Fourlis, Motor Oil, Λάμψα, Πλαίσιο) τα ίδια ποσά και οι 6 (EXAE, ΕΥΑΘ, ΤΙΤΑΝ, Space Hellas, Paperpack, και Alpha Trust ΑΕΔΑΚ) μικρότερα.

Αν και εκτιμάται ότι η προαναφερόμενη αναλογία θα επιδεινωθεί (συνήθως σπεύδουν να ανακοινώσουν τα μερίσματά τους οι εταιρείες που έχουν καλά νέα), εκτιμάται από τους αναλυτές ότι τελικά:

α) Θα είναι αρκετά περισσότερες οι εισηγμένες που θα διανείμουν φέτος μεγαλύτερα ποσά από αυτές που θα μοιράσουν μικρότερα.

β) Το άθροισμα των διανεμόμενων ποσών θα υπερβεί την αντίστοιχη περυσινή επίδοση του 1,3 δισ. ευρώ.

Γενικότερα, αρκετές εταιρείες συνηθίζουν να ανακοινώνουν τη μερισματική τους πολιτική στο πλαίσιο των τακτικών τους γενικών συνελεύσεων (ορισμένες εξ αυτών διεξάγονται πλέον ακόμη και στις αρχές Σεπτεμβρίου), ενώ κάποιες άλλες συνηθίζουν να προχωρούν σε χρηματικές διανομές κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους, είτε επειδή κλείνουν χρήση κάθε 30ή Ιουνίου (π.χ. Jumbo, Μουσικός Οίκος Νάκα), είτε επειδή επιλέγουν να προχωρήσουν σε επιστροφές κεφαλαίου (π.χ. Quest Holdings).

Ζητήματα στα οποία -σύμφωνα με τους αναλυτές- οι επενδυτές θα πρέπει να δώσουν σημασία είναι τα παρακάτω:

Πρώτον, αν οι φετινές χρηματικές διανομές είναι διατηρήσιμες στο μέλλον, ή αν οι επενδυτές επίσης μπορούν να προβλέψουν τις δυνατότητες κάθε εταιρείας να μοιράζει χρήμα κατά τα επόμενα χρόνια. Για παράδειγμα, φέτος θα μοιράσουν εκτάκτως υψηλά ποσά εταιρείες όπως η Coca-Cola HBC και τα Ελληνικά ΠετρέλαιαΕΛΠΕ -4,27%, ενώ κατά τα τελευταία χρόνια η ΕΧΑΕ διανέμει ποσά υψηλότερα των ετήσιων κερδών της.

Δεύτερον, αν οι αναγραφόμενες διανομές του πίνακα έχουν ήδη καταβληθεί (οπότε δεν τις δικαιούνται όσοι επενδυτές αγοράσουν μετοχές σήμερα) ή αν πρόκειται να δοθούν στο μέλλον.

Τρίτον, το ποια είναι η φορολογική επιβάρυνση των χρηματικών διανομών. Έτσι, οι επιστροφές κεφαλαίου είναι αφορολόγητες, όπως επίσης δεν επιβαρύνονται με φόρους τα μερίσματα των ΑΕΕΧ, των ΑΕΕΑΠ (π.χ. Intercontinental-International, BriQ Properties) και των ΕΚΕΣ (CNL Capital). Τα μερίσματα των άλλων εταιρειών φορολογούνται με συντελεστή 10% στην πηγή (από 15% πέρυσι), σε αντίθεση με αυτό της Τραπέζης της Ελλάδος που φορολογείται και με τον εταιρικό συντελεστή 29% και με το 10%.

Η απόδοση των μετόχων

Με βάση τις τιμές της 14ης Μαΐου 2019, η συνολική κεφαλαιοποίηση του ΧΑ πλην των εμπορικών τραπεζών ανερχόταν στα 45,74 δισ. ευρώ (51,94 δισ. μαζί με τις εμπορικές τράπεζες).

Έτσι, αν υποθέσουμε ότι φέτος οι εισηγμένες θα ξαναμοιράσουν το ίδιο ποσό με πέρυσι (1,3 δισ. ευρώ, βλέπε στοιχεία παρατιθέμενου πίνακα), τότε η μέση μεικτή «απόδοση χρηματικών διανομών» για τις μη τραπεζικές μετοχές διαμορφώνεται στο 2,84% (πολλαπλάσια των επιτοκίων προθεσμιακής κατάθεσης). Αν υποθέσουμε ότι οι φετινές χρηματικές διανομές θα υπερβούν τις περυσινές κατά 10%, τότε η εκτιμώμενη απόδοση διαμορφώνεται στο 3,1%.

Είναι προφανές ότι η μέση απόδοση ανεβαίνει σε ακόμη πιο ελκυστικά επίπεδα, αν εφαρμοστεί μόνο επί των εταιρειών εκείνων που είτε διανέμουν μερίσματα, είτε επιστρέφουν κεφάλαια.

Τα στοιχεία του παρατιθέμενου πίνακα είναι ενδεικτικά, καθώς καταγράφονται αποδόσεις χρηματικών διανομών που ξεκινούν από 0,84% και φτάνουν έως και το 9,49%.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, το επίπεδο των χρηματικών διανομών αφενός προσφέρει μια πρόσθετη απόδοση στους μετόχους ενισχύοντας παράλληλα και τη ρευστότητά τους και αφετέρου αποτελεί -κάτω από προϋποθέσεις- ένα αμυντικό χαρακτηριστικό της μετοχής.

Υ.Γ.: Αυξημένο μέρισμα (0,60 έναντι 0,55 ευρώ) θα διανείμει και η Αεροπορία Αιγαίου.