Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι μετοχές που έβγαλαν άμυνες στην πανδημία

03/04/2020, 10:20
ÁÈÇÍÁ - ÐÑÙÔÇ ÓÕÍÅÄÑÉÁÓÇ ÔÏÕ ×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏÕÃÉÁ ÔÏ 2018(EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)