ΑΓΟΡΕΣ
#TAGS:
XAA

Οι εισηγμένες που μοιράζουν ζεστό χρήμα στους μετόχους

10/06/2020, 10:27
13 f1

Σε σημαντικό στήριγμα των επενδυτών εξελίσσονται φέτος τα μερίσματα και οι επιστροφές κεφαλαίου των εισηγμένων εταιρειών, καθώς όχι μόνο ενισχύουν τη ρευστότητα των μετόχων αλλά παράλληλα εκπέμπουν θετικά μηνύματα για την κατάσταση και τις αντοχές των ίδιων των επιχειρήσεων.

Το πρώτο θετικό μήνυμα που προκύπτει είναι πως με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, οι εταιρείες που φέτος θα προχωρήσουν σε αυξημένες χρηματικές διανομές προς τους μετόχους τους θα είναι αρκετά περισσότερες από εκείνες που θα μοιράσουν μικρότερο ποσό χρημάτων. Ειδικότερα, όπως προκύπτει και από τον πρώτο παρατιθέμενο πίνακα, 25 εισηγμένες θα διανείμουν μεγαλύτερα ποσά από πέρυσι, 6 τα ίδια ποσά και 10 χαμηλότερα.

Βέβαια, αρκετές εταιρείες δεν έχουν ανακοινώσει μέχρι σήμερα τις προθέσεις τους για την πολιτική χρηματικών διανομών που θα ακολουθήσουν (π.χ. Πλαστικά Κρήτης, Πλαστικά Θράκης, ΓΕΚΕ, ΕΛΒΕΕΛΒΕ 0,00% Ενδυμάτων, Ικτίνος Μάρμαρα που έχει μοιράσει μόνο κέρδη παρελθουσών χρήσεων, ΕΚΤΕΡ, Performance, ενώ η Space Ηellas προβλέπεται να κινηθεί πολύ κοντά στα περυσινά επίπεδα), πλην όμως αναμένεται ότι η εικόνα που παρουσιάζεται στον παρατιθέμενο πίνακα δεν θα επιδεινωθεί σημαντικά.

«Το γεγονός ότι τόσο πολλές εταιρείες δεν διστάζουν να διανείμουν χρήματα στους μετόχους τους και μάλιστα σε περιβάλλον πανδημίας, αποτελεί μια ισχυρή ένδειξη για το καλό επίπεδο ρευστότητας που διαθέτουν, αλλά και για την ικανότητά τους να αντιμετωπίσουν την τρέχουσα δυσμενή οικονομική συγκυρία», δηλώνει στο Euro2day.gr γνωστός χρηματιστής, συμπληρώνοντας ότι «το μεγαλύτερο τμήμα των φετινών χρηματικών διανομών είτε καταβάλλεται αυτή την περίοδο είτε θα δοθεί μέσα στο καλοκαίρι. Αυτό σημαίνει πως οι επενδυτές θα αποκτήσουν τη ρευστότητα για πιθανές επιλεκτικές τοποθετήσεις, σε περίπτωση που θεωρήσουν πως υπάρχουν αγοραστικές ευκαιρίες».

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του τρίτου παρατιθέμενου πίνακα, οι μετοχές τελούν υπό διαπραγμάτευση με τρέχουσες υψηλές μερισματικές αποδόσεις (με βάση τις τιμές της 4ης Ιουνίου προκύπτει μια μέση επίδοση 4,28% για τις συγκεκριμένες εταιρείες), ιδίως αν συνεκτιμηθεί πως ο φετινός φορολογικός συντελεστής έχει μειωθεί από το 10% στο 5%.

Ο αντίλογος βέβαια είναι ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων, τα φετινά κέρδη των εισηγμένων εταιρειών θα είναι χαμηλότερα από τα αντίστοιχα περυσινά, οπότε οι χρηματικές διανομές του 2021 θα μειωθούν κατακόρυφα. Αν και κανείς δεν αμφισβητεί το προαναφερόμενο επιχείρημα, οι αισιόδοξοι παράγοντες της χρηματιστηριακής αγοράς σημειώνουν ότι:

Πρώτον, το πιθανότερο σενάριο είναι πως αρκετές εισηγμένες δεν θα υποχρεωθούν σε μεγάλη πτώση κερδών, άρα δεν θα περιορίσουν δραστικά τα φετινά τους μερίσματα.

Δεύτερον, παρά την αναμενόμενη υποχώρηση των μερισμάτων το 2021, η μέση απόδοσή τους αναμένεται πως θα εξακολουθήσει να υπερβαίνει τα επιτόκια των προθεσμιακών τραπεζικών καταθέσεων (σήμερα δεν ξεπερνούν το 0,2%, με συντελεστή φορολόγησης 15%) ή ακόμη και το yield των ελληνικών κρατικών ομολόγων (κοντά στο 1,5% σήμερα).

Τρίτον, οι επενδυτές θα πρέπει να βασίζουν τις επενδύσεις τους όχι μόνο στις τρέχουσες αλλά και στις μελλοντικές εξελίξεις. Άρα, μεγαλύτερη σημασία από τις χρηματικές διανομές του 2021 πρέπει να έχει η μέση ετήσια χρηματική διανομή της επόμενης πενταετίας, η οποία πολύ πιθανόν να είναι αρκετά υψηλότερη.

Σε κάθε περίπτωση, ο δείκτης της μερισματικής απόδοσης αποτελεί ένα χρήσιμο επενδυτικό εργαλείο, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι στερείται μειονεκτημάτων. Οι επενδυτές θα πρέπει να εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στη μεσομακροπρόθεσμη προοπτική μερισματικών αποδόσεων, αλλά και στον βαθμό κινδύνου που διακρίνει κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα.