Συνεργασία για την εξωστρέφεια

22/05/2018, 13:02
Greek flag flutters in central Athens

Γράφει ο Κωνσταντίνος Μίχαλος, πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου

Ένα από τα κύρια ζητούμενα για την οικοδόμηση ενός βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης μετά την κρίση είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας, η οποία μεταφράζεται σε αύξηση της συμμετοχης των συνολικών εξαγωγών στο ΑΕΠ τουλάχιστον κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες στα επόμενα χρόνια. Είναι ένας στόχος ιδιαίτερα φιλόδοξος, ο οποίος απαιτεί σοβαρές μεταρρυθμίσεις, συντονισμένες ενέργειες και συνεργασία μεταξύ πολιτείας και επιχειρηματικών φορέων για την ενθάρρυνση και την υποστήριξη των εξαγωγικών προσπαθειών των ελληνικών επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος υπέγραψε πρόσφατα μνημόνιο συνεργασίας με το υπουργείο Εξωτερικών και συγκεκριμένα, με τη Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας. Αντικείμενο της συμφωνίας είναι ο από κοινού σχεδιασμός και υλοποίηση πρωτοβουλιών στήριξης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, της επιχειρηματικής δικτύωσης και προβολής στις αγορές του εξωτερικού. Η συνεργασία αφορά, μεταξύ άλλων, στη συνδιοργάνωση επιμορφωτικών και ενημερωτικών δράσεων για επιχειρήσεις, με αξιοποίηση του δικτύου των γραφείων ΟΕΥ, αλλά και των διεθνών επαφών της ΚΕΕΕ στο πλαίσιο της οικονομικής διπλωματίας, ενώ προβλέπονται και κοινές δράσεις επιμόρφωσης των νέων στελεχών των γραφείων ΟΕΥ σχετικά με τους στόχους, τις δυνατότητες και τις ανάγκες των Ελλήνων εξαγωγέων σε κάθε αγορά. Παράλληλα, μέσω των Επιμελητηρίων - μελών της, η ΚΕΕΕ αναλαμβάνει να συγκεντρώνει και να ομαδοποιεί τα αιτήματα των εξαγωγέων προς το υπουργείο, με σκοπό την αμεσότερη και πιο αποτελεσματική διαχείρισή τους.

Ένα ακόμη σημαντικό πεδίο συνεργασίας αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ Επιμελητηριακής Κοινότητας και υπουργείου Εξωτερικών για την εξαγωγική δραστηριότητα σε αγορές - στόχους, για τον συντονισμό και την παρακολούθηση του ετήσιου προγράμματος εξωστρέφειας και επιχειρηματικών αποστολών, καθώς και για διμερείς ή πολυμερείς διακρατικές συμφωνίες που επηρεάζουν την επιχειρηματική δραστηριότητα. Για την αποτελεσματική διάχυση και διαχείριση των πληροφοριών προβλέπεται η από κοινού αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων επικοινωνίας. Για παράδειγμα, μέσω της διαλειτουργικότητας του πληροφοριακού συστήματος της ΚΕΕΕ και της διαδικτυακής πύλης του υπουργείου Εξωτερικών. Στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας θα διερευνηθεί επίσης από κοινού η δυνατότητα αξιοποίησης πόρων από ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα, καθώς και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία για την υλοποίηση δράσεων στήριξης του εξωστρεφούς προσανατολισμού των ελληνικών επιχειρήσεων.

Η Επιμελητηριακή Κοινότητα έχει αποδείξει, ιδιαίτερα στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, ότι μπορεί να στηρίξει ουσιαστικά τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα δε τις μικρομεσαίες παρέχοντας ποιοτικές υπηρεσίες πληροφόρησης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, αλλά και ευκαιρίες δικτύωσης και προβολής σε σημαντικές αγορές. Η συνεργασία με το υπουργείο Εξωτερικών αποτελεί μια ακόμη πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση με οφέλη για τους εξαγωγείς και για την ελληνική οικονομία.