Η ψηφιακή αναβάθμιση του ΓΕΜΗ

17/07/2018, 13:04
approved

Γράφει ο Κωνσταντίνος Μίχαλος, πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους και της οικονομίας αποτελεί μείζον ζητούμενο σε μια περίοδο όπου η χώρα επιχειρεί να βγει από την πολυετή κρίση. Στο πλαίσιο αυτό μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις είναι η αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας για τον περιορισμό της γραφειοκρατίας και τη διαμόρφωση ενός φιλικότερου προς την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις περιβάλλοντος.

Τα επιμελητήρια έχουν αναδείξει από νωρίς αυτή την αναγκαιότητα διατυπώνοντας συγκεκριμένες προτάσεις προς την πολιτεία και αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα πρωτοποριακές πρωτοβουλίες για την εφαρμογή τεχνολογικών λύσεων που διευκολύνουν τις συναλλαγές των επιχειρήσεων με το δημόσιο, όπως είναι η απομακρυσμένη ψηφιακή υπογραφή.

Με δεδομένη αυτή την προσπάθεια δεν μπορεί παρά να προκαλεί ικανοποίηση η πρόσφατη ανακοίνωση των αρμόδιων υπουργείων σχετικά με την υλοποίηση του έργου για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ΓΕΜΗ. Το Γενικό Εμπορικό Μητρώο είναι ένα εργαλείο που δημιουργήθηκε με στόχο να εξοικονομήσει χρόνο και χρήμα για τους επιχειρηματίες, αλλά και να εκφράσει μια νέα νοοτροπία και πρακτική ως προς την εξυπηρέτηση της επιχείρησης και του πολίτη. Μια νοοτροπία η οποία προσανατολίζεται στην απελευθέρωση της επιχειρηματικότητας, προσαρμόζοντας τις διαδικασίες στις ανάγκες της επιχείρησης και όχι το αντίστροφο.

Με τον ψηφιακό μετασχηματισμό του το ΓΕΜΗ αποκτά καλύτερες προϋποθέσεις για την εκπλήρωση αυτού του στόχου. Το έργο, που θα χρηματοδοτηθεί με πόρους του ΕΣΠΑ, θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα μπροστά για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και τον εξορθολογισμό των σχέσεων μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίου. Ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά του ψηφιακού ΓΕΜΗ θα είναι η δυνατότητα κατάθεσης και διατήρησης των ισολογισμών των επιχειρήσεων σε ψηφιακή και επεξεργάσιμη μορφή. Η συγκεκριμένη δυνατότητα, πέραν της εξοικονόμησης πόρων για τις ίδιες τις επιχειρήσεις, θα επιτρέψει – μέσα από την επεξεργασία και ανάλυση των οικονομικών δεδομένων– την άντληση πολύτιμων πληροφοριών που θα συμβάλουν στη λήψη ενημερωμένων αποφάσεων για την ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα.

Επιπλέον η ψηφιακή αναβάθμιση του ΓΕΜΗ θα επιτρέψει τη βελτίωση της δημοσιότητας των επιχειρήσεων μέσω μιας πιο δομημένης παρουσίασης πληροφοριών αλλά και τη δημιουργία ενός φιλικότερου προς το χρήστη περιβάλλοντος με περισσότερα κριτήρια αναζήτησης και δυνατότητα εξαγωγής μιας συγκροτημένης και ευανάγνωστης έκθεσης της επιχείρησης. Σημαντική είναι και η δυνατότητα για δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλου νομιμοποίησης της επιχείρησης με τα στοιχεία εκπροσώπησής της, όπως και η ανάπτυξη της διαλειτουργικότητας του ΓΕΜΗ με άλλα συστήματα, όπως αυτά των τραπεζών ή το ΕΣΗΔΣ. Η δε πρωτοβουλία του αρμόδιου υπουργείου να παρέχει δωρεάν μέσω των επιμελητηρίων 130.000 απομακρυσμένες υπογραφές σε επιχειρήσεις της χώρας αναμένεται να συμβάλει περαιτέρω στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ψηφιακού ΓΕΜΗ.

Ωστόσο, είναι γεγονός ότι δεν μπορεί να υπάρξει ψηφιακός μετασχηματισμός καμμίας διαδικασίας χωρίς την ταυτόχρονη προσαρμογή των θεσμικών πλαισίων και ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Για τον λόγο αυτό πρόταση των επιμελητηρίων είναι να υπάρξει παρέμβαση με στόχο την κατάρτιση 15.000 εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, στο πλαίσιο της οποίας θα περιλαμβάνεται η διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών, η υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης σε επιλεγμένα θεματικά αντικείμενα, αλλά και η πιστοποίηση των δεξιοτήτων που αποκτούν οι εκπαιδευόμενοι, από έγκυρους φορείς. Η θετική ανταπόκριση της πολιτείας στη συγκεκριμένη πρόταση δημιουργεί την προσδοκία ότι σύντομα θα βρει τον δρόμο της υλοποίησης με οφέλη τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τις επιχειρήσεις.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του ΓΕΜΗ, μιας υπηρεσίας που τα επιμελητήρια πρότειναν, διεκδίκησαν και λειτουργούν, αναδεικνύει τον ουσιαστικό ρόλο και τη συμβολή του θεσμού στη στήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Δείχνει επίσης τον δρόμο στον οποίο θα πρέπει να κινηθούμε στο επόμενο διάστημα με ταχύτερα βήματα προκειμένου η Ελλάδα να αποκτήσει το επιχειρηματικό περιβάλλον μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής χώρας.