Βασίλης Κορκίδης: «Δομές στήριξης επιχειρήσεων δημιουργούνται στα επιμελητήρια»

17/03/2019, 21:29
1

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά ενημερώνει τις επιχειρήσεις σχετικά με την πρόβλεψη που υπάρχει σε σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομίας το οποίο κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή με θέμα την «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2016/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις». Στο νομοσχέδιο προβλέπεται η δημιουργία Δομών Στήριξης Επιχειρήσεων (ΔΣΕ) στα κατά τόπους 59 επιμελητήρια της χώρας. Ο ρόλος των δομών αυτών είναι η υποστήριξη των επιχειρήσεων μέσω της παροχής συμβουλών και της ενημέρωσης των ενδιαφερομένων για πάσης φύσεως επιχειρηματικά θέματα που αφορούν την πραγματοποίηση και την περαιτέρω ανάπτυξη των επενδυτικών τους σχεδίων, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση.

Στόχος είναι να περιοριστεί ή και κατά το δυνατό να εξαλειφθεί η ελλιπής ενημέρωση της επιχειρηματικής κοινότητας σχετική με δημόσιες πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται προς όφελός της. Με την προτεινόμενη διάταξη συστήνεται δίκτυο υποστήριξης της επιχειρηματικότητας στα κατά τόπους επιμελητήρια που τελεί υπό την αιγίδα επιτελικής δομής στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι του υπουργείου Οικονομίας, της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος και της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Οι κατά τόπους ΔΣΕ συντονίζονται και εποπτεύονται στο έργο τους από την Επιτελική Δομή Στήριξης Επιχειρήσεων. Η ΕΔΣΕ προτείνει στον υπουργό Οικονομίας δράσεις σχετικά με τη στήριξη των επιχειρήσεων όπως προώθηση εξαγωγών, αναδιάρθρωση επιχειρήσεων και δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών.

Η χρηματοδότηση του προγράμματος αυτών των δομών πραγματοποιείται από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ενώ το ποσό της χρηματοδότησης ορίζεται στα 15 εκ. ευρώ ετησίως. Επιπλέον, έτοιμη είναι και e-πλατφόρμα της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης για τη σύσταση ΕΠΕ, χωρίς φυσική παρουσία και γραφειοκρατία, ενώ σε έναν μήνα θα είναι διαθέσιμη και για τη σύσταση Α.Ε. μέσω e-ΥΜΣ. Με αυτή τη διαδικασία η εταιρεία θα αποκτά αριθμό ΓΕΜΗ και ΑΦΜ και θα αποστέλλονται ψηφιακά υπογεγραμμένα αντίγραφα της εταιρικής σύμβασης και της ανακοίνωσης σύστασης της εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό στο ΕΒΕΠ την ερχόμενη Δευτέρα πραγματοποιείται σχετική ημερίδα ενημέρωσης όλων των επιχειρήσεων - μελών, με τίτλο «Φωτίζοντας το νέο νόμο για τις Α.Ε.».

Στο ΕΒΕΠ πιστεύουμε ότι δεν αρκεί κάποιος επιχειρηματίας να έχει στόχους, αλλά πρέπει και να τους πετυχαίνει. Τα οργανωμένα επιμελητήρια της χώρας μας μπορούν να βοηθήσουν τις ελληνικές επιχειρήσεις προκειμένου να πετύχουν τους στόχους τους.