Βασίλης Σωτηρόπουλος: Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως πρωταθλήτρια χορηγός ανάπτυξης

14/04/2019, 22:27
Prime Minister David Cameron Tries To Take A Harder Line with Europe

Η
συλλογική οικονομική συμβολή από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της προς
αναπτυσσόμενες οικονομίες ξεπέρασε τα 74,4 δισεκατομμύρια ευρώ για το έτος
2018. Αυτό επιβεβαίωσε ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
(Ο.Ο.Σ.Α.) στην τελευταία έκθεση της Επιτροπής Αναπτυξιακής Συνδρομής του. Η συνολική
οικονομική συνδρομή της Ευρώπης αντιστοιχεί στο 57% της συνολικής παγκόσμιας
συνδρομής όλων των χρηματοδοτών ανάπτυξης. Παρ’ όλ’ αυτά, οι αριθμοί
παρουσιάζουν μια ελαφρά πτώση της συλλογικής αναπτυξιακής βοήθειας, κατά 731
εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τον Ο.Ο.Σ.Α. που άλλαξε την μεθοδολογία
υπολογισμού αυτού του δείκτη.

Το
ενδιαφέρον είναι ότι, σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, το έτος 2018
μειώθηκε σημαντικά και ο αριθμός των ανθρώπων που εισήλθαν στην Ευρώπη. Γιαυτό
μειώθηκε αναλογικά και η συμβολή στα έξοδα που αφορούν στην ανθρωπιστική
βοήθεια των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο στην Ευρώπη κατά τον πρώτο χρόνο
παραμονής τους. Η μείωση από το 2017 είναι της τάξεως των 3,3 δισεκατομμυρίων
ευρώ και ανέρχεται σε ποσοστό -32%. Η συλλογική οικονομική συνδρομή της Ε.Ε.
και των κρατών μελών αντιστοιχεί στο 0,47% του ενωσιακού ακαθάριστου εθνικού
προϊόντος, δηλαδή κατά 0,21% πάνω από τα κράτη μέλη της Επιτροπής Αναπτυξιακής
Συνδρομής που δεν ανήκουν στην Ε.Ε. Τέσσερα κράτη μέλη παρείχαν πάνω από το 0,7%
του Α.Ε.Π. τους: η Δανία, το Λουξεμβούργο, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η
χρηματοδότηση σε αυτόν τον τομέα συνδέεται με την διεθνή δέσμευση των κρατών
για την υποστήριξη της Ατζέντας 2030 για την Βιώσιμη Ανάπτυξη. Η οικονομική υποστήριξη
είναι μια από τις δεσμεύσεις για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης που
έχουν τεθεί, ενώ έχει ήδη καταγραφεί ότι πρέπει να κινητοποιηθούν περισσότερο
οι πόροι της χρηματοδότησης. Τον Μάιο του 2015 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
επανεπιβεβαίωσε την δέσμευσή του για αύξηση της συλλογικής συνεισφοράς στο 0,7%
του Ευρωπαϊκού Α.Ε.Π. πριν το 2030.

Είναι βέβαιο ότι όλα τα παραπάνω ακούγονται ακατανόητα σε ένα εθνικό ακροατήριο με εσωτερικά οικονομικά προβλήματα. Μια ελληνική κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να διανοηθεί να αναλάβει τέτοιες πρωτοβουλίες, χωρίς απτά ανταλλάγματα ή και πολιτικούς τακτικισμούς και ενδεχομένως να μην είχε και νόημα η μεμονωμένη και ανοργάνωτη οικονομική στήριξη προς τρίτες χώρες. Η συμμετοχή μας στους διεθνείς οργανισμούς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση εντάσσει τον δημοσιονομικό σχεδιασμό σε ευρύτερους στόχους, οι οποίοι συνδέονται και με την γενικότερη γεωπολιτική σταθεροποίηση, αλλά κυρίως, πια, με το περιβαλλοντικό πρόταγμα. Η ανάπτυξη είναι πλέον η βιώσιμη ανάπτυξη, προκειμένου να διασφαλίσει την εξακολούθηση ανατροφοδότησης των φυσικών πόρων κατά τρόπο ισορροπημένο και με το βλέμμα στις επόμενες γενιές. Οργανωμένα σχέδια και στόχοι επαύξησης της χρηματοδότησης των αναπτυσσόμενων χωρών, με αυστηρή παρακολούθηση της κατεύθυνσης του δημόσιου χρήματος είναι επιβεβλημένα πλέον στον κόσμο μας. Θεωρώ ότι ένα από τα καθήκοντα των κοινοβουλευτικών οργάνων όπως είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνδέεται άρρηκτα με την ενθάρρυνση, αλλά και την παρακολούθηση της αναπτυξιακής συνδρομής.

O Βασίλης Σωτηρόπουλος είναι δικηγόρος και υποψήφιος Ευρωβουλευτής με το Ποτάμι.