Κωνσταντίνος Μίχαλος: Στη σωστή κατεύθυνση τα μέτρα

06/04/2020, 10:44
1

Στις αρχές της εβδομάδας ανακοινώθηκε από τους αρμόδιους υπουργούς η τέταρτη κατά σειρά δέσμη μέτρων στήριξης της οικονομίας, έναντι των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού. Αναμφισβήτητα θετική εξέλιξη στο πλαίσιο των νέων εξαγγελιών αποτελεί η επέκταση των ευνοϊκών ρυθμίσεων σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων και εργαζομένων.

Βεβαίως, πέραν των γενικών αυτών μέτρων, το μεγάλο ζητούμενο είναι να προχωρήσει άμεσα η πολιτεία και στις αναγκαίες εξειδικεύσεις που αφορούν κλάδους ζωτικής σημασίας για την ελληνική οικονομία. Μεταξύ αυτών είναι αυτός του τουρισμού, ο οποίος συνεισφέρει σχεδόν το 30% του ΑΕΠ και πάνω από 15% της απασχόλησης, αποτελώντας βασικό μοχλό για την καταπολέμηση της ανεργίας και για την ανάπτυξη τόσο της εθνικής όσο και των τοπικών οικονομιών. Τα επιμελητήρια, επιτελώντας τον θεσμικό τους ρόλο ως συμβούλων της πολιτείας, έχουν ήδη αρχίσει να επεξεργάζονται προτάσεις για τη στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων στον τουριστικό κλάδο, αλλά και σε άλλους των οποίων η συμβολή στο ΑΕΠ είναι καθοριστικής σημασίας για τη μετέπειτα πορεία της χώρας.

Επίσης, κρίσιμο ζητούμενο για την υλοποίηση των θετικών μέτρων, που έχουν ήδη ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, είναι η συμμετοχή των τραπεζικών ιδρυμάτων. Οι τράπεζες θα πρέπει να υλοποιήσουν πλήρως τις κυβερνητικές αποφάσεις και να ελεγχθούν από τους αρμόδιους φορείς ως προς τον βαθμό στον οποίο πραγματικά διευκολύνουν την πληρωμή δόσεων των ενήμερων δανείων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Άλλωστε, οι τράπεζες επί της ουσίας δεν επηρεάζονται από τη σημερινή κρίση, ενώ κατά τη διάρκεια των περασμένων ετών ανακεφαλαιοποιήθηκαν πλήρως.

Τέλος, μια από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν σήμερα ήταν η εξαγγελία του υπουργού Οικονομικών σχετικά με τη δημιουργία χρηματοδοτικού σχήματος «επιστρεπτέας προκαταβολής» για την περαιτέρω στήριξη Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων, που προβλέπει τη διάθεση ενός δισεκατομμυρίου ευρώ στις επιχειρήσεις από το κράτος. Η υλοποίηση του μέτρου αυτού θα πρέπει να είναι άμεση, αλλά και να γίνει με τέτοιον τρόπο ώστε τα ποσά που προβλέπονται να κατευθυνθούν στο σύνολό τους προς την αγορά και στις επιχειρήσεις που τα έχουν ανάγκη.

Σε κάθε περίπτωση, οι αποφάσεις της κυβέρνησης κινούνται μέχρι στιγμής προς τη σωστή κατεύθυνση. Τα μέτρα για την ενίσχυση των εργαζομένων που είτε έχουν απολυθεί είτε έχουν ανασταλεί οι συμβάσεις εργασίας τους είναι ορθά και απόλυτα επιβεβλημένα, με δεδομένο ότι πρώτιστο καθήκον αποτελεί η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. Ως προς την ενίσχυση των επιχειρήσεων, οι ως τώρα παρεμβάσεις είναι θετικές, απαιτείται όμως ένας εμπεριστατωμένος και εξειδικευμένος σχεδιασμός για την επόμενη ημέρα. Ιδιαίτερα στην περίπτωση που η τρέχουσα κρίση διαρκέσει επί μακρόν, ο κίνδυνος να οδηγηθεί η οικονομία σε βαθιά ύφεση είναι σημαντικός. Για να περιοριστεί η απειλή αυτή χρειάζονται γενναίες αποφάσεις και συνεργασία μεταξύ της πολιτείας, των παραγωγικών φορέων και των κοινωνικών εταίρων.