Ελιά, ελιά και Κώτσο βασιλιά

02/04/2018, 14:22
8f0345926d.jpeg

...ανώτατος θεσμικός παράγων έχει αναλάβει τις δικαστικές υποθέσεις (το δικηγορικό του γραφείο, εννοείται, και όχι ο ίδιος ως φυσικό πρόσωπο) επωνύμου πρώην μεγαλοσχήμονος του χρηματοπιστωτικού συστήματος! Και στην πιάτσα ακούγονται πολλά και διάφορα για τις μεθοδεύσεις του θεσμικού άρχοντα που δεν αφήνει μουσείο για μουσείο που να μην εγκαινιάζει, ιδίως μάλιστα εάν αυτό συνδέεται με συστημική τράπεζα. Ελιά, ελιά και Κώτσο βασιλιά...