Η Belterra, το Porto Karras, συνδεδεμένοι μέτοχοι, και τα μυστήρια του τιμήματος

19/01/2020, 11:34
PORTO KARAS

Στην τελική ευθεία έχει μπει πάλι η υπόθεση της εξαγοράς του Porto Karras από την εταιρεία Belterra του Ιβάν Σαββίδη. Μετά από διάφορες διακυμάνσεις στις διαπραγματεύσεις φαίνεται πως οι δύο πλευρές τα έχουν πάλι βρει! Και το deal θα κλείσει και, όπως λένε οι πληροφορίες, θα ανακοινωθεί επισήμως εντός των ημερών! Τα ζητήματα, ωστόσο, που εγείρονται και αφορούν στην προστασία του επενδυτικού κοινού και των μετόχων της τεχνικής Ολυμπιακής, ιδιοκτησίας οικογένειας Στέγγου, είναι κατ’ αρχήν το τίμημα! Και τούτο διότι πρόκειται για εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρία η οποία αρχικά είχε εγγράψει στα βιβλία της το κόστος του Porto Karras στα 430 εκατ. ευρώ και στην συνέχεια, μετά από Γενική Συνέλευση, κατέβασε την εγγραφή στα βιβλία στα 350 εκατ. ευρώ! Εάν λοιπόν η πώληση γίνεται στα 250 εκατ., ευρώ όπως λένε οι πληροφορίες, τότε το ζήτημα που προκύπτει, ποινικό, φορολογικό και χρηματιστηριακό, είναι σοβαρό. Το δεύτερο ζήτημα που θα πρέπει αν διερευνηθεί και επεξηγηθεί είναι εάν σε όλους τους μετόχους προσφέρεται η ίδια τιμή από την εταιρεία του Σαββίδη. Για να γίνω κατανοητός: σύμφωνα με ανακοίνωση της Τεχνικής Ολυμπιακής στις 13/11/2019 υπεγράφη συμφωνητικό διαπραγμάτευσης για την πώληση του Porto Karras τόσο μεταξύ της Belterra και της Τεχνικής Ολυμπιακής όσο και μεταξύ της Belterra και συνδεδεμένων μετόχων με την Τεχνική Ολυμπιακή, οι οποίοι είναι και μέτοχοι του Porto Karras! Πρώτ’ απ’ όλα, οι συνδεδεμένοι μέτοχοι του Porto Karras είναι η οικογένεια Στέγγου; Που είναι και μέτοχοι της Τεχνικής Ολυμπιακής; Δεύτερον, τους συνδεδεμένους αυτούς μετόχους με τους οποίους υπεγράφη συμφωνητικό διαπραγμάτευσης η Belterra δίνει ανά μετοχή το ίδιο τίμημα με εκείνο που προσφέρει στην Τεχνική Ολυμπιακή; Γιατί θα ήταν αδιανόητο να προσφέρεται σε μια μειοψηφία συνδεδεμένων μετόχων τιμή υψηλότερη από ό,τι στην Τεχνική Ολυμπιακή. Άρα, στην περίπτωση αυτή θα εγείρετο ζήτημα παραπλάνησης και εξαπάτησης των επενδυτών, ενώ μια μειοψηφία συνδεδεμένων μετόχων δεν θα έπαιρνε, για παράδειγμα, μόνο το 10% του τιμήματος που θα της αναλογούσε αλλά το 20% ή και το 30%! Επειδή δεν πιστεύουμε ότι σε ευνομούμενη κοινωνία όπως η ελληνική και με αρχές κεφαλαιαγοράς σοβαρές θα μπορούσε ποτέ να συμβεί κάτι τέτοιο, περιμένουν απλώς να δούμε την συμφωνία και τα τιμήματα που θα λάβει ο κάθε μέτοχος, πλειοψηφίας, μειοψηφίας ή συνδεδεμένος.