Τα coco’s και η Πειραιώς

16/02/2020, 11:16
1

Την ώρα που το φθηνό διανοίγεται μπροστά στις τράπεζες με τα επιτόκια δανεισμού να έχουν υποχωρήσει στο μισό η τράπεζα Πειραιώς η οποία με συστηματικό έργο εξυγιαίνεται συνεχώς θα κληθεί να λάβει τις αποφάσεις της για τα coco’s από την τελευταία αύξηση κεφαλαίου. Αν θα τα αποπληρώσει δηλαδή στο δημόσιο, εάν θα τα πωλήσει σε ξένη τράπεζα μεταθέτοντας στο μέλλον την πληρωμή τους καθιστώντας την μακροπρόθεσμη ή τέλος εάν θα μετατραπούν σε μετοχές από το Δημόσιο οπότε και η τράπεζα θα κρατικοποιηθεί. Και θα ακολουθήσει στην συνέχεια η εξυγίανση και η πώληση της σε ιδιώτες.