Τα ίδια πρόσωπα σε υπουργεία, ΤΑΥΠΕΔ, οργανισμούς και ιδιώτες

23/02/2020, 12:06
1

Έχουμε γράψει αποσπασματικά κατά καιρούς σχετικά με τους δικηγόρους και τα νομικά γραφεία εκείνα που εμπλέκονται σε όλες τις περιπτώσεις της επιχειρηματικής δραστηριότητας στις οποίες αντισυμβαλλόμενοι είναι το Ελληνικό Δημόσιο και οι ιδιώτες. Είναι πραγματικά πρωτοφανές τα ίδια ακριβώς πρόσωπα να εκπροσωπούν και να αντιπροσωπεύουν την ίδια στιγμή τα παραγωγικά υπουργεία, το ΤΑΥΠΕΔ, οργανισμούς τους Δημοσίου και ιδιώτες επενδυτές. Δεν έχει υπάρξει ποτέ σαφέστερη απόδειξη της έννοιας διαπλοκής στην πράξη. Ένα ηθικό και ουσιαστικό ασυμβίβαστο το οποίο σε κάθε περίπτωση προσβάλλει το κράτος, την κυβέρνηση, τον υγιή ανταγωνισμό και το δημόσιο συμφέρον. Και θα πρέπει να δημοσιοποιηθούν άμεσα ποια νομικά γραφεία, είτε ως εταιρίες είτε τα μεμονωμένα πρόσωπα που δουλεύουν σε αυτές σχετίζονται ταυτόχρονα με Δημόσιο και ιδιωτικά συμφέροντα αλλά και με συμμετοχή τους σε διαιτησίες και επιδιαιτησίες σχετικά με μεγάλα έργα και συμβάσεις παραχώρησης. Την προκλητική αυτή κατάσταση εμείς δεν θα την θάψουμε ούτε θα την αφήσουμε ανεξέλεγκτη να λειτουργεί εις βάρος του καλού της χώρας.