ΤΑΙΠΕΔ: Τινάζει στον αέρα και το Ταμείο Ανάκαμψης!

17/03/2021, 08:55
ΤΑΙΠΕΔ: Τινάζει στον αέρα και το Ταμείο Ανάκαμψης!

Δεν χωρεί αμφιβολία ότι η μέχρι σήμερα παρουσία του ΤΑΙΠΕΔ υπήρξε πλήρως αποτυχημένη!

Πρωτοφανής αδυναμία προώθησης ιδιωτικοποιήσεων, με τη μια μετά την άλλη είτε να ναυαγούν οριστικά είτε να πηγαίνουν πίσω, προκαλώντας σημαντικές παρενέργειες στο σκέλος των εσόδων και τον ισοσκελισμό του προϋπολογισμού, ενώ ανικανότητα υπήρξε και στην πώληση φιλέτων του κράτους αλλά και στην υλοποίηση διαγωνιστικών διαδικασιών.

Αλλά και πέραν αυτών διαπιστώθηκε πως το ΤΑΙΠΕΔ επιδόθηκε επί χρόνια σε υπερβολικές δαπάνες, σπατάλες άνευ αντικρίσματος καθώς και χρησιμοποίηση επ’ αμοιβή συμβούλων πάσης φύσης που στο τέλος της ημέρας δεν παρείχαν κανένα αποτέλεσμα!

Αντιθέτως, διαπιστώθηκε υψηλόβαθμα στελέχη του ΤΑΙΠΕΔ που διενήργησαν κρίσιμες και καθοριστικές διαγωνιστικές διαδικασίες να προσλαμβάνονται στη συνέχεια από εταιρίες που συμμετείχαν στους διαγωνισμούς, εγείροντας έτσι μείζονος σημασίας ζητήματα ηθικού και όχι μόνο ασυμβίβαστου!

Υπό αυτό το πρίσμα είναι πραγματικά πρωτοφανές και χωρίς καμία βάση η κίνηση της κυβέρνησης όχι μόνο να μην περιορίσει τον ρόλο του ΤΑΙΠΕΔ όπως θα έπρεπε βάσει της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του, αλλά και να τον ενισχύσει παρέχοντας εξουσιοδότηση παρακολούθησης και συντονισμού των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης!!!

Δυστυχώς από την κυβέρνηση παρέχεται ένας ρόλος μείζονος σημασίας για τη χώρα, την ανάκαμψη και την οικονομία, σε έναν οργανισμό που έχει αποτύχει στην πράξη και χαρακτηρίζεται από αναβλητικότητα, ανικανότητα και ανοιχτή επικοινωνία με τα συμφέροντα και την διαπλοκή!

Το πακέτο των έργων ύψους 72 δις. που αφορούν ΕΣΠΑ, δανειοδοτήσεις και επιδοτήσεις από το ταμείο ανάκαμψης, αποτελεί το μεγάλο στοίχημα για το αύριο και την ευκαιρία η χώρα μετά την πανδημία και την οικονομική κρίση να φύγει προς τα μπρος αφήνοντας πίσω βαρίδια και παθογένειες.

Υπό αυτή την έννοια, ο επαυξημένος ρόλος του ΤΑΙΠΕΔ που νομοθετείται, μόνο προβληματισμό προκαλεί, αβεβαιότητα και απογοήτευση καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος να χαθεί και το τελευταίο στοίχημα για την επιστροφή της οικονομίας στην κανονικότητα και την ανάπτυξη!