Γιατί είναι δύσκολο -έως αδύνατον- να μπουν οι Άραβες στην Εθνική τράπεζα!

Γιατί είναι δύσκολο -έως αδύνατον- να μπουν οι Άραβες στην Εθνική τράπεζα!

Το placement του ΤΧΣ, η διερευνητική επιστολή από το PIF και η πάγια θέση των Αράβων να «μπαίνουν» μόνοι τους και να μη συμμετέχουν σε placements (μαζί με άλλους) και διαγωνιστικές διαδικασίες!