Θετική εισήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος προς την ΕΚΤ και τον SSM για το fit and proper της επιχειρηματικής τριανδρίας Εξάρχου- Μπάκου- Καϋμενάκη

Θετική εισήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος προς την ΕΚΤ και τον SSM για το fit and proper της επιχειρηματικής τριανδρίας Εξάρχου- Μπάκου- Καϋμενάκη

ουδέποτε ο SSM έφερε αντίρρηση ή αμφισβήτησε σχετική έκθεση ή εισήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος!

Επειδή πολλά λέγονται κι άλλα τόσα ακούγονται δεξιά κι αριστερά σχετικά με το fit and proper της επιχειρηματικής τριανδρίας Εξάρχου- Μπάκου- Καϋμενάκη, με αφορμή την Attica bank, την Παγκρήτια και την απορρόφηση από την τελευταία της HSBC και της Συνεταιριστικής Σερρών, σας ενημερώνω σχετικά ότι η Τράπεζα της Ελλάδος έχει ήδη πραγματοποιήσει θετική εισήγηση προς την ΕΚΤ και τον SSM, από όπου αναμένεται πλέον η τυπική έγκριση, χωρίς ταυτόχρονα να έχει υπάρξει η παραμικρή έστω ένδειξη ότι η εισήγηση της ΤτΕ δεν θα γίνει αποδεκτή!

Και η ιστορία έχει καταδείξει ότι ουδέποτε ο SSM έφερε αντίρρηση ή αμφισβήτησε σχετική έκθεση ή εισήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος!

Υπό το πρίσμα αυτό είναι προφανές πως ουδέποτε ο διοικητής της ΤτΕ κ. Ι. Στουρνάρας επιχείρησε να εγκλωβίσει ή να βάλει σε περιπέτειες την επιχειρηματική τριανδρία, που σε κάθε περίπτωση έχει συμβάλει τα μέγιστα για την εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος!