Το νέο στρατηγικό πλάνο της Renault

03/02/2021, 09:21
Το νέο στρατηγικό πλάνο της Renault

Παρουσιάστηκε από το διευθυντή του γκρουπ Renault, Luca de Meo το νέο στρατηγικό πλάνο της εταιρείας με την ονομασία «RENAULUTION».

Η νέα στρατηγική που αποσκοπεί στην ανάκαμψη των οικονομικών αποτελεσμάτων του ομίλου, στην ενίσχυση της κερδοφορίας και στη στροφή προς την τεχνολογία, την ενέργεια και την κινητικότητα.

Το γκρουπ θέλει μέχρι το 2023 να ξεπεράσει το 3% του συνολικού λειτουργικού περιθωρίου κέρδους, εξασφαλίζοντας περίπου €3 δισ. σωρευτικών λειτουργικών ελεύθερων ταμειακών ροών, ενώ τα δύο επόμενα χρόνια θέλει να φθάσει στο 5% του συνολικού λειτουργικού περιθωρίου κέρδους, εξασφαλίζοντας επιπλέον €6 δισ. σωρευτικών ελεύθερων ταμειακών ροών.