Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχει και εγκρίνει

30/10/2018, 00:15
evropaiko_elegtiko_sinedrio

Η Ευρώπη βρίσκεται σε κρίση και οι ηγέτες των κρατών - μελών της Ε.Ε. δεν μπορούν να αντιληφθούν τα νέα δεδομένα, με αποτέλεσμα να κάνουν λάθος εκτιμήσεις. Οι επικείμενες ευρωεκλογές θα αποτελέσουν την «πυξίδα» για το μέλλον, αλλά δε πρέπει να χαθεί πολύτιμος χρόνος. Οι λαοί δεν έχουν εμπιστοσύνη στους χειρισμούς για την αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων, η αλληλεγγύη έχει ξεχαστεί και η ηγεσία της Ε.Ε. είναι σε «προεκλογική περίοδο».

Ο επίτροπος Γκίντερ Έτινγκερ, αρμόδιος για τον Προϋπολογισμό και τους Ανθρώπινους Πόρους, δήλωσε: «Χαιρετίζω τις διαπιστώσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η έκθεση αποδεικνύει ότι δαπανούμε τα ενωσιακά κονδύλια με αποτελεσματικό τρόπο. Παρόλο που ο προϋπολογισμός της Ε.Ε. είναι περιορισμένος έχει καθοριστική σημασία για εκατομμύρια Ευρωπαίους. Είναι ένα μοναδικό εργαλείο που μας επιτρέπει να προστατεύουμε, να ισχυροποιούμε και να υπερασπιζόμαστε τους πολίτες μας σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο, όπου πολλά από τα πλέον πιεστικά ζητήματα υπερβαίνουν τα σύνορα μιας μόνο χώρας. Αυτός είναι επίσης ο λόγος για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται σκληρά για να διασφαλίσει ότι ο προϋπολογισμός της Ε.Ε. εστιάζει στη δημιουργία μιας πραγματικής προστιθέμενης αξίας Φυσικά, προκειμένου να συνεχίσουμε να επιτυγχάνουμε αποτελέσματα για όλους τους πολίτες της Ε.Ε. μετά το 2020, χρειαζόμαστε τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την έγκαιρη έγκριση του επόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού».

Τα κράτη - μέλη διαχειρίζονται το 75% περίπου των δαπανών της Ε.Ε. και η Επιτροπή συνεργάζεται στενά μαζί τους ώστε τα κονδύλια να δαπανώνται κατά τρόπο αποδοτικό και αποτελεσματικό. Η Επιτροπή έχει λάβει σειρά μέτρων για τη στήριξη των κρατών - μελών ώστε ο προγραμματισμός της χρήσης των κονδυλίων, στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, να γίνεται όσο το δυνατόν νωρίτερα κατά την περίοδο προγραμματισμού, να ολοκληρώνονται εγκαίρως τα έργα και να υποβάλλονται τιμολόγια για την επιστροφή δαπανών. Στόχος είναι η αποφυγή σφαλμάτων – με την παρότρυνση των κρατών- μελών να εντοπίζουν, να αναφέρουν και να διορθώνουν τυχόν παρατυπίες εγκαίρως, ώστε να μην κινδυνεύουν να χάσουν τα ποσά που δικαιούνται.

Την άνοιξη του 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφώνησαν σε μια νέα δέσμη δημοσιονομικών κανόνων – τον δημοσιονομικό κανονισμό, που μειώνει ακόμη περισσότερο τη γραφειοκρατία. Η Επιτροπή παρακολουθεί επιτόπου την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ε.Ε. Εάν διαπιστωθεί ότι τα κράτη - μέλη ή οι τελικοί δικαιούχοι δεν δαπανούν σωστά τα κονδύλια της Ε.Ε., η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα ανάκτησης. Το 2017 η Επιτροπή ανέκτησε 2,8 δισ. ευρώ, ποσό που ισοδυναμεί με το 2,1% των πληρωμών που καταβάλλονται στον προϋπολογισμό της Ε.Ε. Κατά συνέπεια, το ποσό του πραγματικά κινδυνεύει να χαθεί είναι κάτω του ορίου του 2% εφόσον ληφθούν υπόψη οι διορθώσεις και οι ανακτήσεις. Διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα για να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών της Ε.Ε. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο αποτελεί εγγύηση για τον έλεγχο όλων των δαπανών.

Γράφει ο Κων/νος Σ. Μαργαρίτης, δημοσιογράφος