Νέος γενικός διευθυντής στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού

26/05/2021, 14:01
Νέος γενικός διευθυντής στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού

Αναρτήθηκε σήμερα στη Διαύγεια η απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας για τον ορισμό του συνταγματάρχη  Δημητρίου Αντώνογλου ως γενικού διευθυντή του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ).

Ο υποστράτηγος Αθανάσιος Δημητριάδης, ο οποίος είχε διοριστεί στη συγκεκριμένη θέση μετετέθη λόγω προαγωγής στη Διεύθυνση Οικονομικού του ΓΕΣ.

Η θητεία του αρχίζει από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και είναι διάρκειας ενός έτους.