Οι καταναλωτές επιστρέφουν στη ΔΕΗ

21/09/2022, 20:28
Οι καταναλωτές επιστρέφουν στη ΔΕΗ

Καταφύγιο από τις υψηλές τιµές και την ανασφάλεια από την παρατεταµένη ενεργειακή αβεβαιότητα στην αγκαλιά της ∆ΕΗ φαίνεται ότι αναζητούν οι καταναλωτές.

Καταφύγιο από τις υψηλές τιµές και την ανασφάλεια από την παρατεταµένη ενεργειακή αβεβαιότητα στην αγκαλιά της ∆ΕΗ φαίνεται ότι αναζητούν οι καταναλωτές.

Τον Ιούλιο οι καταναλωτές που επαναπατρίστηκαν στη ∆ΕΗ έφτασαν κοντά στις 5.000, ενώ τον Αύγουστο ξεπέρασαν τις 7.500 χιλιάδες. Πρόκειται για τον µεγαλύτερο αριθµό µετακινήσεων στο δίµηνο και µάλιστα σε απόσταση από τον αµέσως επόµενο πάροχο, τη Zeniθ, η οποία πρόσθεσε στο πελατολόγιό της περί τους 3.700 καταναλωτές τον Ιούλιο και πάνω από 4.500 τον Αύγουστο.

Σε ό,τι αφορά τη ∆ΕΗ, το µεγάλο ρεύµα πελατών τον Αύγουστο συνδέεται σαφώς µε τα χαµηλά τιµολόγια, αφού πρόσφερε τις χαµηλότερες τιµές της αγοράς στα 48,6 έως 49,8 λεπτά, που µετά την κρατική επιδότηση έφταναν στον καταναλωτή στα 14,9 έως 16,1 λεπτά. Αντίθετα, στην περίπτωση της Ζενίθ αυτό που συνέβαλε στην προσέλκυση αυξηµένου αριθµού νέων πελατών δεν ήταν η τιµή που κυµάνθηκε στα υψηλά για τον Αύγουστο των 55,5 λεπτών η κιλοβατώρα. Η εταιρεία φαίνεται ότι µέσα στην κρίση κατάφερε να αξιοποιήσει αποτελεσµατικά το χαρτοφυλάκιο άνω των 500.000 πελατών φυσικού αερίου που κατέχει ως πρώην µονοπώλιο στις γεωγραφικές περιφέρειες Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας.

Στον αντίποδα της ∆ΕΗ και της Ζeniθ βρέθηκαν τόσο τον Ιούλιο όσο και τον Αύγουστο οι µικρές εταιρείες Volterra, Volton και KEN, το πελατολόγιο των οποίων φαίνεται κυριολεκτικά να φυλλορροεί. Τις µεγαλύτερες απώλειες είχε η Volton (πάνω από 2.500 τον Ιούλιο και κοντά στις 4.000 τον Αύγουστο) και ακολουθούν η ΚΕΝ (πάνω από 1.000 πελάτες τον Ιούλιο και πάνω από 1.600 τον Αύγουστο) και η Volterra (µε περίπου 800 απώλειες πελατών τον Ιούλιο και πάνω από 1.300 τον Αύγουστο). Mε αυξοµειώσεις της τάξης των 300-1.000 πελατών κινήθηκαν οι µετακινήσεις στους λοιπούς ενεργούς παρόχους. Αξιοσηµείωτες είναι και οι µετακινήσεις στην Καθολική Υπηρεσία (καταφύγιο συνήθως τζαµπατζήδων) τον Ιούλιο, που ξεπέρασαν τις 7.000, εκ των οποίων σχεδόν οι 7.000 στη ∆ΕΗ.

Οι µετακινήσεις πελατών από πάροχο σε πάροχο ξεπέρασαν τον Αύγουστο τις 25.000 από λίγο πάνω από τις 23.000 τον Ιούλιο, σηµειώνοντας αύξηση της τάξης του 8,77%. Ο Αύγουστος πάντως δεν θεωρείται ενδεικτικός µήνας µετακινήσεων λόγω θερινών διακοπών και η αγορά αναµένει τα στοιχεία του Σεπτεµβρίου για να διαπιστώσει τον αντίκτυπο του νέου µοντέλου τιµολόγησης. Η τάση πάντως εκτιµάται ότι θα είναι αυξητική, καθώς οι καταναλωτές εµπεδώνουν µήνα µε τον µήνα το νέο σύστηµα και τις δυνατότητές τους για αλλαγή παρόχου χωρίς δεσµεύσεις και πέναλτι.

Τι ψάχνουν οι καταναλωτές

Η τιµή της κιλοβατώρας θα παίξει αναµφίβολα τον πρώτο ρόλο, δεν είναι όµως το µοναδικό κριτήριο αφού το ζητούµενο για τον καθέναν δεν είναι η αλλαγή παρόχου ανά µήνα, διαδικασία κουραστική, όσο απλή κι αν είναι, αλλά µια πιο µακράς διαρκείας σχέση µε κάποιον πάροχο που θα καταφέρει να κερδίσει την εµπιστοσύνη του. Στο σηµείο αυτό αναµένεται να επικεντρώσουν την προσοχή τους και οι διαφηµιστικές καµπάνιες που ετοιµάζουν οι πάροχοι για να ενισχύσουν τη θέση τους στον ανταγωνισµό.

Η στροφή πάντως των καταναλωτών έπειτα από πολλά χρόνια στη ∆ΕΗ αποτυπώνεται και στα επίσηµα στοιχεία του Χρηµατιστηρίου Ενέργειας, όπου το µερίδιό της τον Αύγουστο αυξήθηκε στο 64,41% έναντι 63,94% τον Ιούλιο. Στη δεύτερη θέση τον Αύγουστο βρίσκεται η Protergia µε ενιαίο µερίδιο 9,4% µετά την εξαγορά της Watt+volt, και ακολουθούν η Elpedison µε µερίδιο 6,49%, ο Ηρων µε 6,11%, η NRG µε 4,7%, η Φυσικό Αέριο µε 2,2%, η Volterra µε 1,99%, η Ζeniθ µε 1,77%, η Volton µε 1,35%, η ΚΕΝ µε 0,77%, τα ΕΛΤΑ µε 0,27% και η Ελίν µε 0,24%.