Εθνική Αρχή Διαφάνειας: Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διημερίδα «Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός ως εργαλείο Λογοδοσίας στη Δημόσια Διοίκηση»

06/07/2023, 11:03
Εθνική Αρχή Διαφάνειας: Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διημερίδα «Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός ως εργαλείο Λογοδοσίας στη Δημόσια Διοίκηση»

Περισσότερα από 200 στελέχη του δημόσιου τομέα είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν δια ζώσης και διαδικτυακά μέσω YouTube για τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο Στρατηγικός Σχεδιασμός ως εργαλείο λογοδοσίας και διαφάνειας στην ελληνική δημόσια διοίκηση και ειδικότερα στις Ανεξάρτητες Αρχές.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Διημερίδα που διοργάνωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας με θέμα «Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός ως εργαλείο Λογοδοσίας στη Δημόσια Διοίκηση». Περισσότερα από 200 στελέχη του δημόσιου τομέα είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν δια ζώσης και διαδικτυακά μέσω YouTube για τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο Στρατηγικός Σχεδιασμός ως εργαλείο λογοδοσίας και διαφάνειας στην ελληνική δημόσια διοίκηση και ειδικότερα στις Ανεξάρτητες Αρχές.

Η κ. Αλεξάνδρα Ρογκάκου, Αναπληρώτρια του Διοικητή της ΕΑΔ και επικεφαλής της μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων, αναφερόμενη στον Στρατηγικό Σχεδιασμό ως μια διαδικασία κατά την οποία ένας φορέας ορίζει το όραμα για το μέλλον, προσδιορίζει τους στόχους του και καθορίζει τη σειρά με την οποία οι στόχοι (Βραχυπρόθεσμοι/μακροπρόθεσμοι), πρέπει να πραγματοποιηθούν ώστε να μπορέσει να φτάσει το όραμα του σημείωσε ότι «Είναι το κρίσιμο εργαλείο που θα μας δείξει τον δρόμο για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Αρχής και θα συμβάλει στο να κάνουμε πράξη όλα όσα οραματιζόμαστε για την ΕΑΔ, έχοντας πάντα ως «πυξίδα» τον ιδρυτικό της νόμο, με όρους διαφάνειας, ελέγχου και δημόσιας λογοδοσίας. Βάσει του Στρατηγικού Σχεδίου που έχουμε διαμορφώσει και έχει ξεκινήσει ήδη να εφαρμόζεται από το 2023 έχοντας έναν ορίζοντα υλοποίησης μέχρι το 2027, γνωρίζουμε πού θέλουμε να φτάσουμε και πως ακριβώς θα φτάσουμε».

Ο κ. Μενέλαος Τσουπλάκης, Πρόεδρος Συμβουλίου Διοίκησης της ΕΑΔ, αναφερόμενος στην εκδήλωση τόνισε ότι «Η ΕΑΔ λογοδοτεί από την πρώτη μέρα λειτουργίας της καθημερινά στους πολίτες, την κοινωνία αλλά και τους αρμόδιους θεσμούς της Πολιτείας υπηρετώντας τη διαφάνεια, αλλά και τις βασικές αρχές της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας και της οικονομικότητας. Για να μπορέσουν να υπηρετηθούν αυτοί οι σκοποί, στην ΕΑΔ σχεδόν από το πρώτο έτος λειτουργίας της εκπονείται και παρακολουθείται συστηματικά επιχειρησιακή στοχοθεσία για το σύνολο των οργανικών μονάδων της. Η στοχοθεσία αυτή εντάσσεται πλέον στο ευρύτερο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου της Αρχής για την περίοδο 2023-2027 το οποίο έχουμε εγκρίνει ως Συμβούλιο Διοίκησης».

O κ. Αθανάσιος Κοντογεώργης, Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, σημείωσε ότι « Ο στρατηγικός σχεδιασμός, ο κυβερνητικός προγραμματισμός, η παρακολούθηση και αξιολόγηση του κυβερνητικού έργου αφενός εξασφαλίσουν τη θεσμική μνήμη και συνέχεια στη λειτουργία της Διοίκησης καθώς και την αποτελεσματικότητα, αφετέρου ενισχύουν τη λογοδοσία και δι’ αυτής την εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα και τους θεσμούς του δημοκρατικού πολιτεύματος». Παράλληλα εξήρε το έργο της ΕΑΔ και τον καθοριστικό ρόλο που έχει και το επόμενο διάστημα στην προσπάθεια για την ενίσχυση της διαφάνειας και την καταπολέμηση όλων των φαινομένων που υπονομεύουν την ορθή και χρήστη λειτουργία της διοίκησης.

1η θεματική ενότητα: Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός στην ελληνική δημόσια διοίκηση ως εργαλείο δημόσιας λογοδοσίας

Η κ. Αναστασία Τσαρτσάρα, Προϊσταμένη Τομέα Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δικαιοσύνης και Θεσμών, Γενική Γραμματεία Συντονισμού περιέγραψε κατά την τοποθέτησή της τι είναι τα ετήσια σχέδια δράσης των Υπουργείων, πως μπορούν να λειτουργήσουν ως εργαλεία ελέγχου και αξιολόγησης της Κυβέρνησης και της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, καθώς επίσης παρουσίασε τις πρόνοιες που έχει λάβει η Γενική Γραμματεία Συντονισμού ώστε τα Σχέδια αυτά να αποτελέσουν ένα σύγχρονο σύστημα προγραμματισμού, συντονισμού και παρακολούθησης του κυβερνητικού έργου.

Ο κ. Δημήτρης Μπουραντάς, Πρύτανης New York College, πρ. Καθηγητής Management και Human Resources, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών αναφέρθηκε με παραδείγματα στις προϋποθέσεις της διαμόρφωσης ενός σωστού Στρατηγικού Σχεδιασμού και της αποτελεσματικής υλοποίησης αυτού. Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε «Βλέπω το στρατηγικό σχεδιασμό και τη λογοδοσία ως αίτιο και ταυτόχρονα ως αποτέλεσμα. Ως αίτιο, συμβάλλει σε αυτό που είναι ζητούμενο στην αποτελεσματικότητα, αλλά δίνει και απαντήσεις στο γιατί δεν είχαμε όλα αυτά τα χρόνια στρατηγικούς σχεδιασμούς και λογοδοσία. Το ζητούμενο είναι και η αποτελεσματική διαμόρφωση σχεδίων και προγραμμάτων και η αποτελεσματική υλοποίησή τους». Πρόσθεσε παράλληλα ότι «Στο στρατηγικό σχεδιασμό απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουμε αποφασίσει πώς θέλουμε να είναι η Αρχή, ο Φορέας, ο Οργανισμός, μετά από 15 με 20 χρόνια. Είμαι οπαδός της αμερικανικής αντίληψης “facts are better than dreams” -τα γεγονότα είναι καλύτερα από τα όνειρα».

2η θεματική ενότητα: Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός στην πράξη – Παρουσίαση καλών πρακτικών Στρατηγικού Σχεδιασμού στις Ανεξάρτητες Αρχές

Ο κ. Ιωάννης Φουστανάκης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συμπεριφορικών Αναλύσεων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, σημείωσε μεταξύ άλλων στην ομιλία του: «Οι δύο από τους βασικότερους τρόπους που αντιλαμβάνονται οι πολίτες τη δημόσια λογοδοσία, είναι η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους δημόσιους θεσμούς και η χρηστή διακυβέρνηση ενός Δημόσιου Οργανισμού. Ο στρατηγικός σχεδιασμός μπορεί να συμβάλλει στη δημόσια λογοδοσία, όταν εμπεριέχει το μακροπρόθεσμο όραμα κάθε Δημόσιου Οργανισμού, ανεξάρτητα από τους περιορισμούς που έχουν λόγω της φύσης τους». Αναφερόμενος στη λειτουργία της ΕΑΔ προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση, τόνισε ότι «Τέθηκαν κανόνες από το πρώτο εξάμηνο λειτουργίας προκειμένου να υπάρχει επιχειρησιακό σχέδιο και επιχειρησιακή στοχοθεσία, με μηχανισμούς ελέγχου και παρακολούθησης του πλάνου».

Ο κ. Γιώργος Πιτσιλής, Διοικητής της ΑΑΔΕ, σημείωσε ότι «Το Στρατηγικό Σχέδιο της ΑΑΔΕ αποτυπώνει τη μακροπρόθεσμη στρατηγική κατεύθυνση της ΑΑΔΕ. Περιλαμβάνει τους στρατηγικούς στόχους της, το όραμα, την αποστολή, τις βασικές αρχές και αξίες της και τις στρατηγικές επιδιώξεις και προτεραιότητες για το μέλλον. Μέσω του Στρατηγικού Σχεδιασμού εκπληρώνεται στην πράξη η υποχρέωση λογοδοσίας μας απέναντι στους φορολογούμενους και στα θεσμικά όργανα της πολιτείας. Η λογοδοσία διασφαλίζει τη διαφάνεια της δράσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και εδραιώνει σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις».

Ο κ. Δημήτρης Ντζανάτος, Πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, υπογράμμισε: «Θεωρώ ότι ήταν πολύ επιτυχημένη η ιδέα για τη δημιουργία του Επιτελικού Κράτους. Πέτυχε στα υψηλά επίπεδα, δηλαδή στην κυβέρνηση και στα Υπουργεία. Στα παρακάτω επίπεδα ωστόσο, η βελτίωση ήταν μηδαμινή. Οφείλεται στη σχετική αυτονόμηση Οργανισμών και Φορέων, στελέχη των οποίων προσπαθούν να υπηρετήσουν άλλα συμφέροντα, ξένα από αυτά που διαμορφώνονται από την κεντρική πολιτική».

Κατά τη δεύτερη μέρα της Διημερίδας στον σύντομο χαιρετισμό που απηύθυνε ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συμπεριφορικών Αναλύσεων της ΕΑΔ, κος Ιωάννης Φουστανάκης σημείωσε ότι στο Στρατηγικό Σχέδιο της Αρχής αποτυπώνεται σε μεγάλο βαθμό το αποτέλεσμα της ομαδικής δουλειάς όλων των στελεχών της, που με την ενεργό συμμετοχή και τον επαγγελματισμό τους, συνέβαλλαν στην ανάδειξη των δυνατών σημείων του Οργανισμού, στη διαπίστωση των σημείων που χρήζουν βελτίωσης και στον εντοπισμό πιθανών ευκαιριών και απειλών, διαμορφώνοντας μαζί με τη Διοίκηση, τους στρατηγικούς στόχους και τους επιχειρησιακούς άξονες της Αρχής για την επόμενη 5ετία. Ο κος Φουστανάκης ολοκληρώνοντας σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «το Στρατηγικό Σχέδιο, αν και κατά βάση είναι ένα εσωτερικό κείμενο του Οργανισμού που σχεδιάστηκε από τα στελέχη της ΕΑΔ για την ΕΑΔ, εντούτοις εξυπηρετεί τις αρχές της διαφάνειας και της δημόσιας λογοδοσίας που πρέπει να υπηρετεί κάθε δημόσιος οργανισμός και ειδικά η Εθνική Αρχή Διαφάνειας».

«Στρατηγικός - Σχέδιο 2023-2027»

https://aead.gr/publications/essays/stratigiki-sxedio-ead-2023-2027)

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρη την ημερίδα στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.youtube.com/watch?v=6VMwY5LGzpY