Lamda Development: Υπερκαλύφθηκε η αύξηση κεφαλαίου των 650 εκατ. ευρώ

17/12/2019, 17:00
13 f1

Την επιτυχή ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, με άντληση κεφαλαίων ποσού € 650.000.098 ανακοίνωσε και επίσημα η LAMDA Development. Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Lamda Development για την πλήρη κάλυψη των €650 εκατ., ο Διευθύνων Σύμβουλος της Lamda Development, Οδυσσέας Αθανασίου, δήλωσε:

«Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για την επιτυχημένη ολοκλήρωση της μεγαλύτερης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, μη τραπεζικού ιδρύματος, που έχει πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον κάθε μέτοχό μας ξεχωριστά που πίστεψε σε εμάς και στο εμβληματικό έργο του Ελληνικού. Αυτή η εμπιστοσύνη μεταφράστηκε σε υπερκάλυψη της ΑΜΚ κατά €58 εκατ. οδηγώντας σε προσφορά επενδυτικών κεφαλαίων ύψους €708 εκατ.

Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για τη Lamda Development, καθώς η Εταιρία, με τη διαπραγμάτευση των νέων μετοχών, αποκτά πλέον κεφαλαιοποίηση και καθαρή αξία ενεργητικού άνω του €1 δισ.»

Athanasiou Lamda
Οι λεπτομέρειες της ΑΜΚ

Η αύξηση καλύφθηκε κατά 1,1 φορές περίπου, αφού η ζήτηση από τους επενδυτές ανήλθε σε 105.737.572 μετοχές. Ποσοστό 99,14% καλύφθηκε μέσω των εγγραφών από ασκήσαντες το δικαίωμα προτίμησης μετόχους με την καταβολή συνολικού ποσού € 644.415.560,90 που αντιστοιχεί σε 96.181.427 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές. Μέσω της άσκησης του δικαιώματος προεγγραφής καλύφθηκε το εναπομείναν ποσοστό 0,86% με την καταβολή συνολικού ποσού € 5.584.537,10 που αντιστοιχεί σε 833.513 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές που διατέθηκαν (σύμφωνα και με την απόφαση του ως άνω Δ.Σ. της 21.11.2019) αναλογικά με βάση τον αριθμό των 9.556.145 αδιάθετων νέων μετοχών που είχαν ζητήσει οι επενδυτές.

Κατόπιν των ανωτέρω, δεν έμειναν αδιάθετες μετοχές με αποτέλεσμα το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου να ανέλθει σε 100,00% και το ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων σε €650.000.098,00.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά €29.104.482,00, με την έκδοση 97.014.940 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης και ποσό  €620.895.616,00 πιστώθηκε στο λογαριασμό «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε €53.021.014,50 διαιρούμενο σε 176.736.715 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 η καθεμία.

Οι νέες μετοχές, που προέκυψαν από την ως άνω Αύξηση θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στη Μερίδα και τον Λογαριασμό Αξιών στο ΣΑΤ, που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους.

Η ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και η έναρξη διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α. θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρίας.

Με την κάλυψη της αύξησης, πραγματοποιείται ένα μεγάλο βήμα στο κομμάτι της κάλυψης των χρηματοδοτικών αναγκών της εταιρείας εν όψει της μεγάλης επένδυσης και δή της πρώτης φάσης του έργου, ενώ συμπληρωματικά προχωρούν οι διαδικασίες για τη σύναψη τραπεζικού δανείου ύψους 850 εκατ. ευρώ και παράλληλα εξετάζεται και η σύναψη ομολογιακού ύψους 300 εκατ. ευρώ.

Στο έτερο «μέτωπο» αυτό του διαγωνισμού που αφορά την παραχώρηση της άδειας του καζίνο εντός της έκτασης του Ελληνικού, σύμφωνα με τις επίσημες δηλώσεις του υπουργού Ανάπτυξης κ. Αδωνι Γεωργιάδη στον ΘΕΜΑ 104.6 «μέσα στην εβδομάδα περιμένουμε την απόφαση της ανεξάρτητης επιτροπής που κάνει τον διαγωνισμό για το καζίνο. Στόχος μας είναι στις αρχές του 2020 να ξεκινήσουν οι πραγματικές εργασίες στο Ελληνικό» πρόσθεσε.

Σημειώνεται ότι ενώ η υποβολή των δύο προσφορών, από το επενδυτικό σχήμα των Mohegan- ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και την Hard Rock International έχει γίνει από τις αρχές Οκτωβρίου, αναμένεται η απόφαση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού σε σχέση με το αν και οι δύο ενδιαφερόμενοι πληρούν τις προϋποθέσεις ώστε να περάσουν στην επόμενη φάση για το άνοιγμα των τεχνικών και οικονομικών προσφορών, με τη φημολογία πάντως να είναι έντονη τις τελευταίες ημέρες ότι η μία από τις προσφορές μπορεί να μείνει εκτός.