ΔΕΗ: Με αρωγό τον ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να "γράψει" €15,10

31/01/2021, 12:35
ΔΕΗ: Με αρωγό τον ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να

Με σύσταση «αγορά» και τιμή στόχο τα €15,10 ανά μετοχή οι αναλυτές της AXIA Research «βλέπουν» τεράστια περιθώρια ανόδου για τη μετοχή της ΔΕΗ υποστηρίζοντας ότι μέχρι τώρα το ράλι της μετοχής στο χρηματιστηριακό ταμπλό στηρίζοντας σε… ελπίδες ενώ το περιθώριο ανόδου είναι πλέον… πραγματικότητα.

Όπως λένε οι αναλυτές σε έκθεσή τους με ημερομηνία 28 Ιανουαρίου 2021, η μετοχή έχει σημειώσει άνοδο περίπου κατά 2,3Χ το τελευταίο 18μηνο από τότε που είχαν δώσει σύσταση «αγορά» (Νοέμβριος 2019). Όπως επισημαίνουν οι ίδιοι, η επιχείρηση φαίνεται πως έχει αφήσει πίσω της τα δύσκολα και με αρωγό τον ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να φθάσει στα επίπεδα που βρίσκονται όλοι οι κορυφαίοι του κλάδου της.

Όπως επισημαίνεται, η ανάλυσή τους υποδεικνύει ότι στο εξής οι διακυμάνσεις στη λειτουργική κερδοφορία της εισηγμένης θα είναι λογικά περιορισμένες, με πάνω από 70% των EBITDA να προέρχονται από περιουσιακά στοιχεία τα οποία παράγουν ιδιαίτερα σταθερές και ορατές ταμειακές ροές (διανομή, υδροηλεκτρικά, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) και μόνο ένα 30% περίπου των κερδών να είναι ευάλωτο σε εμπορικούς κινδύνους (θερμοηλεκτρική παραγωγή, δραστηριότητες λιανικής).

Αναφορικά με την διοίκηση της ΔΕΗ, η AXIA επισημαίνει στην ανάλυσή της ότι επιτυγχάνει τους βραχυπρόθεσμους στόχους του στρατηγικού σχεδίου με εξορθολογισμό των λειτουργιών και κατ’ επέκταση αύξησης της κερδοφορίας.

Οι αναλυτές προβλέπουν αύξηση επαναλαμβανόμενων EBITDA 7,3% (σύνθετος ρυθμός ετήσιας ανάπτυξης – CAGR) συνολικά για τον όμιλο την περίοδο 2020-2024, με αντίστοιχο ρυθμό αύξησης των EBITDA από δραστηριότητες που δεν συνδέονται με εμπορικές δραστηριότητες 9,0%. Με βάση τα παραπάνω, θεωρούν ότι η επίδοση της τιμής της μετοχής στο εξής θα αντικατοπτρίζει καλύτερα το νέο προφίλ του ομίλου σε επίπεδο ταμειακών ροών.

Ο σημαντικός ρόλος του ΔΕΔΔΗΕ

Όπως λένε οι αναλυτές της AXIA, ο ΔΕΔΔΗΕ θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις προσπάθειες μεταμόρφωσης της εισηγμένης. Η ΔΕΗ στοχεύει να αναπτύξει πάνω από €2 δισ. για την αναβάθμιση και ανάπτυξη της θυγατρικής της μέσα στα επόμενα 5 χρόνια (>50% των προγραμματισμένων κεφαλαιουχικών δαπανών της).

Προσπάθεια που ενισχύεται από το υποστηρικτικό ρυθμιστικό πλαίσιο της ΡΑΕ, το οποίο παρέχει επαρκή ορατότητα (ρυθμιστική περίοδος 4+4 χρόνια) και αποδόσεις (Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου (WACC) για το 2021-25 στο 6,7%).

Οι κύριες επενδύσεις θα επικεντρωθούν στην α) εγκατάσταση και επέκταση έξυπνων μετρητών, β) την αναβάθμιση του κέντρου ελέγχου και των συστημάτων IT του δικτύου, γ) την ποιότητα του δικτύου και της ενέργειας.

Επιπλέον η διοίκηση έχει επίσης αναφέρει ότι εξετάζει και πρόσθετες επενδύσεις, όπως η ανάπτυξη υποδομών δικτύου οπτικών ινών.

Η πώληση μειοψηφικού ποσοστού (έως 49%) του ΔΕΔΔΗΕ θα επιτρέψει στην εταιρεία:

  • να παγιοποιήσει την αξία της επιχείρησης (οι αναλυτές της AXIA εκτιμούν ότι το enterprise value του ΔΕΔΔΗΕ αντιστοιχεί περίπου στο 90,0% του τρέχοντος enterprise value της ΔΕΗ και καλύπτει το 1,2x του καθαρού χρέους του ομίλου),
  • να μειώσει τη μόχλευση της μητρικής, και
  • να αυξήσει τη διαθέσιμη δύναμη πυρός για να υπετροφοδοτήσει τα σχέδια επέκτασης στις ΑΠΕ και τη μετάβασή της στην «πράσινη ενέργεια» (επιτυγχάνοντας ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα ενδεχομένως μέχρι το 2030).

Επιπλέον σημειώνεται πως ένα μέρος της διαδικασίας απόσχισης (carve-out) του κλάδου της διανομής από τη μητρική ΔΕΗ και η συγχώνευσή του με τον ΔΕΔΔΗΕ θα περιλαμβάνει και τη μεταβίβαση στη νέα οντότητα δανείων που σχετίζονται με τη διανομή.

Δάνεια που στην πλειονότητά τους είναι από υπερεθνικούς φορείς, όπως η ΕΤΕπ (περίπου €1,3 δισ.) και η Black Sea Trade and Development Bank (περίπου €0,16 δισ.).

Αυτό θα οδηγήσει σε pro-forma μόχλευση (καθαρό χρέος/EBITDA) 3,5x με βάση τις εκτιμήσεις τους, ήτοι χαμηλότερη από το μέσο επίπεδο μόχλευσης των ομοειδών εταιρειών του κλάδου που είναι της τάξης του 5,0x. Στη συνέχεια, ωστόσο, η μόχλευση αναμένεται να αυξηθεί, δεδομένων των μεγάλων αναγκών σε κεφαλαιουχικές δαπάνες.

Καθοριστικό ρόλο στην αύξηση αυτή θα έχει και ο σχεδιασμός των μερισματικών πληρωμών που θα συμφωνηθούν μετά την πιθανή πώληση του 49%.

Σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο θέμα, οι αναλυτές εκτιμούν ότι η ΔΕΗ θα θελήσει να υιοθετήσει γενναιόδωρη μερισματική πολιτική, καθώς τα μερίσματα θα αποτελούν τη μοναδική πηγή ρευστότητας από το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο, σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς.