ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Στο 14,68% το ποσοστό του Γεώργιου Περιστέρη

23/03/2021, 20:12
ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Στο 14,68% το ποσοστό του Γεώργιου Περιστέρη

Στο 14,6835% μειώθηκε το ποσοστό του Γεώργιου Περιστέρη στο μετοχικό κεφάλαιο της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής στις 19 Μαρτίου.

Σύμφωνα με σχετική γνωστοποίηση που απέστειλε ο μέτοχος προς την εταιρεία, δηλώνει ότι στις 19/03/2021 επήλθε μεταβολή (μείωση) στα δικαιώματα ψήφου του και συγκεκριμένα:

"Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου κατά την προηγούμενη γνωστοποίηση συναλλαγής: 22.638.504, ήτοι ποσοστό 19,5404 % του μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά την τελευταία συναλλαγή:

17.011.605 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 14,6835% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, που ανέρχονται σε 115.855.090".