Διεθνής διάκριση για το Metropolitan General

29/03/2021, 12:27
Διεθνής διάκριση για το Metropolitan General

ToΜetropolitanGeneral, μέλος του μεγαλύτερου ιδιωτικού ομίλου παροχής υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα, του HellenicHealthcareGroup, πέτυχε μία ακόμα διεθνή διάκριση με την πιστοποίησή του ως Κέντρο Αριστείας στη χειρουργική αντιμετώπιση ασθενών με κήλη του κοιλιακού τοιχώματος (CenterofExcellenceinHerniaSurgery) από τον μεγαλύτερο διεθνή φορέα χειρουργικών πιστοποιήσεων SurgicalReviewCorporation(SRC).

Πρόκειται για μία ανώτατη διάκριση, σύμφωνα με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα, στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας την οποία έχουν λάβει ελάχιστα νοσοκομεία παγκοσμίως.

Επιπλέον, ως MasterSurgeonofExcellenceγια τη χειρουργική των κηλών του κοιλιακού τοιχώματος πιστοποιήθηκε από τον φορέα SRCκαι ο Δρ. Φώτης Αρχοντοβασίλης, MD, PhD, FISS, FEHSΓενικός Χειρουργός και Διευθυντής της ΣΤ’ Χειρουργικής Κλινικής του MetropolitanGeneral, ο οποίος οργάνωσε και επόπτευσε το έργο της πιστοποίησης.

Πρόκειται για μια εξαιρετική διάκριση τόσο για τον ίδιο όσο και για το MetropolitanGeneral, αφού μια τέτοια πιστοποίηση απονέμεται για πρώτη φορά σε Έλληνα Χειρουργό.

Το MetropolitanGeneralέλαβε τη διεθνή πιστοποίηση CenterofExcellenceμετά από αυστηρή αξιολόγηση μιας σειράς παραμέτρων, όπως είναι ο υψηλός βαθμός επιτυχίας και ασφάλειας των επεμβάσεων κήλης,η χρήση υπερσύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, η αυστηρή εφαρμογή πολιτικής και πρωτοκόλλων ποιότητας, η εμπειρία και κατάρτιση των χειρουργών, καθώς και η άριστη εκπαίδευση του νοσηλευτικού προσωπικού.

Η ανώτατη αυτή διάκριση πιστοποιείτην υψηλή ποιότητα και την αποτελεσματικότητα σε όλα τα στάδια της χειρουργικής αντιμετώπισης του ασθενούς: από την αρχική συμβουλευτική, τη διάγνωση, τη χειρουργική επέμβαση από τον πιστοποιημένο χειρουργό, τη νοσηλεία αλλά και την μετεγχειρητική πορεία, καθώς και την παρακολούθηση (followup) του ασθενούς.

Σημειώνεται ότι το Θεραπευτήριο έχει διακριθεί ως «PreferredPartnerHospital» και ένα από τα «BestHospitalsWorldwide» από τον διεθνή οργανισμό DiplomaticCouncil(DC).

Η πιστοποίηση του MetropolitanGeneralως Κέντρο Αριστείας στη χειρουργική αντιμετώπιση ασθενών με κήλη του κοιλιακού τοιχώματος αναδεικνύει τη δέσμευση του Θεραπευτηρίου, των συνεργαζόμενων ιατρών, αλλά και του HellenicHealthcareGroup, στη συνεχή εξέλιξη και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας για τον ασθενή.