Εθνική Τράπεζα: Στις 21/4 η Γ.Σ. για την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής

29/03/2021, 19:24
Εθνική Τράπεζα: Στις 21/4 η Γ.Σ. για την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής

Η πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής θα είναι το βασικό θέμα της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετοχων της Εθνικής Τράπεζας που έχει προγραμματισθεί για την Τετάρτη,  21 Απριλίου 2021, στις 11 π.μ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας το θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι :

1. Έγκριση της συναλλαγής πωλήσεως κεφαλαιακής συμμετοχής της Εθνικής ΤράπεζαςΕΤΕ -0,97% στη θυγατρική εταιρεία με την επωνυμία Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ».

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας κατά τη Γενική Συνέλευση της 21ης Απριλίου 2021, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης την 27η Απριλίου 2021, ώρα 11.00 π.μ.

Το θέμα της Ημερήσιας Διάταξης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι το ως άνω αναφερόμενο.

Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 130 παράγραφος 2 του Ν. 4548/2018.