Trastor: Αύξηση εσόδων 36% το 2020

31/03/2021, 08:50
Trastor: Αύξηση εσόδων 36% το 2020

Η Trastor AEEAΠ  ανακοίνωσε την αύξηση κατά 36% των εσόδων του Ομίλου από μισθώματα τα οποία ανήλθαν σε 13,1 εκατ. ευρώ έναντι 9,6 εκατ. ευρώ για την χρήση 2019. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα μέτρα που έλαβε η ελληνική κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της πανδημίας μείωσαν τα έσοδα του Ομίλου κατά 1,1 εκατ. ευρώ, ήτοι 8% των ετησίων συμβασιοποιημένων εσόδων από μισθώματα.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων, και κερδών από αναπροσαρμογή επενδυτικών ακινήτων ανήλθαν σε 7,7 εκατ. ευρώ έναντι 3,9 εκατ. ευρώ για την χρήση 2019 παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση 97%.

Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου για τη χρήση 2020 ανήλθαν σε 3,1 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 13,8 εκατ. ευρώ για την χρήση 2019.

Μη λαμβάνοντας υπόψη την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, τα καθαρά αναπροσαρμοσμένα κέρδη του Ομίλου ανήλθαν κατά το 2020 σε 2,0 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 72 χιλ. ευρώ της περυσινής χρήσης.

Την 31η Δεκεμβρίου 2020, το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του Ομίλου αυξήθηκε κατά 100,9 εκατ. ευρώ το οποίο και ανήλθε σε 301,6 εκατ. ευρώ έναντι 200,7 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2019, με την απόκτηση 9 νέων επενδυτικών ακινήτων μέσα στη χρήση του 2020.

Ο Όμιλος διαθέτει την 31η Δεκεμβρίου 2020 συνολικά 65 υψηλής ποιότητας και απόδοσης επενδυτικά ακίνητα συνολικής επιφάνειας 209,6 χιλ. τ.μ., έναντι συνολικής επιφάνειας 130,3 χιλ. τ.μ. κατά την αντίστοιχη περίοδο το 2019.