Ελλάκτωρ: Για τις 22 Απριλίου αναβλήθηκε η προγραμαμτισμένη για σήμερα γενική συνέλευση

02/04/2021, 17:40
Ελλάκτωρ: Για τις 22 Απριλίου αναβλήθηκε η προγραμαμτισμένη για σήμερα γενική συνέλευση

Για τις 22 Απριλίου αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Ελλάκτωρ, μετά από αίτημα της μετόχου Pemanoaro (συμφερόντων της οικογένειας Καλιτσάντση). Το ίδιο αίτημα έθεσε και η μέτοχος Greenhill Investments Limited, η οποία συμμετείχε μόνον με μέρος των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου.

Ο πρόεδρος της Ελλάκτωρ Γ. Μυλωνογιάννης ανάφερε πως σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΧΑΕ η Greenhill Investment Limited ελέγχει δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν μόνο σε 3,33 εκατ. μετοχές.

Τα δικαιώματα ψήφου για τις υπόλοιπες μετοχές που ελέγχει (39,647 εκατ. μετοχές ή 18,5% της Ελλάκτωρ) έχουν εκχωρηθεί σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΧΑΕ, ως ενέχυρο έναντι δανείου στην εταιρεία Aiolos Investor. Παρά την ένσταση της πλευράς Greenhill, το αίτημα συμμετοχής δεν έγινε δεκτό.

Παράλληλα, αιτιάσεις για προσπάθεια εξαπάτησης του σώματος των μετόχων της Ελλάκτωρ εκ μέρους του μετόχου πλειοψηφίας Greenhill Investments Limited (συμφερόντων των εφοπλιστών Δ. Μπάκου και Γ. Καϋμενάκη), διατύπωσε ο νομικός εκπρόσωπος της Reggerborgh Ιnvest, Γ. Σωτηρόπουλος, ο οποίος και έκανε λόγο για περαιτέρω διερεύνηση του ρόλου της παραπάνω εταιρείας.

Η πλευρά της Greenhill κατέθεσε ένσταση ζητώντας τον πίνακα μετόχων προκειμένου να ελέγξει την εκπροσώπηση τους, αίτημα που απορρίφθηκε, ενώ δικαιολόγησε το αίτημα της για αναβολή, εκτιμώντας ότι υπάρχουν σειρά ανοιχτών θεμάτων προς συζήτηση.