Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Εγκρίθηκε η εξαγορά των μετοχών της Forthnet από την Newco United

08/04/2021, 20:05
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Εγκρίθηκε η εξαγορά των μετοχών της Forthnet από την Newco United

Στην έγκριση του αιτήματος της Newco United για εξαγορά μετοχών της Forthnet προχώρησε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά τη σημερινή της συνεδρίαση.

Συγκεκριμένα,το ΔΣ της Επ. Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε την έγκριση του αιτήματος της εταιρίας "NEWCO UNITED GROUP HELLAS S.A.R.L." για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς επί των μετοχών της εταιρίας "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ("FORTHNET Α.Ε.")", σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006.

Επιπλέον, σύμφωνα με ανακοίνωση της Επ. Κεφαλαιαγοράς, αποφασίστηκε η επιβολή προστίμου ύψους €5.000 στην εταιρία "EUROMEDICA Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ", για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Κανονισμού και του άρθρου 27 παρ. 8 του ν. 4443/2016, λόγω μη δημοσιοποίησης προνομιακών πληροφοριών.