Ελλάκτωρ: Η Greenhill ανακάλεσε το πληρεξούσιο για εκπροσώπηση στην γενική συνέλευση

21/04/2021, 20:29
Ελλάκτωρ: Η Greenhill ανακάλεσε το πληρεξούσιο για εκπροσώπηση στην γενική συνέλευση

Σε ανάκληση του πληρεξουσίου που είχε χορηγήσει στους κ.κ. Ι. Βενιέρη, Αλ. Εξάρχου και Ι. Κατσούδα από τις 30 Μαρτίου για την εκπροσώπησή της στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της "Ελλάκτωρ" προχώρησε η Greenhill Investments, συμφερόντων των κ.κ. Δημητρίου Μπάκο και Ιωάννη Καϋμενάκη.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

"Η εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (η "Εταιρεία") ενημερώνει για γνωστοποιήσεις, που της κοινοποιήθηκαν στις 19.04.2021 & 20.04.2021 από μετόχους της (GREENHILL INVESTMENTS LIMITED,) και υπόχρεα πρόσωπα (AKRON TRADE AND TRANPORT S.A., ICEBERG CAPITAL LIMITED, Δημήτριος Μπάκος, Ιωάννης Καϋμενάκης), σχετικά με την ανάκληση πληρεξουσίου, το οποίο παρείχε δικαίωμα άσκησης δικαιωμάτων ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, βάσει των διατάξεων του ν. 3556/2007 (άρθρα 9 και 10 (η)), της 02.04.2021 και τυχόν επαναληπτικής ή και μετ’ αναβολή αυτής, και συγκεκριμένα:

Η GREENHILL INVESTMENTS LIMITED μέτοχος της Εταιρείας (η οποία ελέγχεται από την ICEBERG CAPITAL LIMITED, και η οποία, μαζί με την AKRON TRADE AND TRANPORT S.A, ελέγχεται από κοινού από τους κ.κ. Δημήτριο Μπάκο και Ιωάννη Καϋμενάκη, οι οποίοι δρουν συντονισμένα) ανακαλεί το από 30.03.2021 πληρεξούσιό της, το οποίο παρείχε στους κ.κ. Ιάκωβο Βενιέρη, Αλέξανδρο Εξάρχου και Ιωάννη Κατσούδα, ως πληρεξουσίους του ανωτέρω μετόχου δικαίωμα άσκησης δικαιωμάτων ψήφου κατά τη διακριτική τους ευχέρεια για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ (02.04.2021 και τυχόν επαναληπτικής ή και μετ’ αναβολή αυτής), για το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει η μέτοχος και τα οποία είναι 42.980.666, δηλαδή ποσοστό 20,0589% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας".