Αυξημένα τα οικονομικά μεγέθη της Ικτίνος στο α' τρίμηνο 2021

06/05/2021, 12:33
Αυξημένα τα οικονομικά μεγέθη της Ικτίνος στο α' τρίμηνο 2021

Στο ποσό των 2,80 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) της Ικτίνος Ελλάς ΑΕ το πρώτο τρίμηνο του 2021 έναντι 0,83 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 238%.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1,74 εκατ. ευρώ έναντι 0,04 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020, σημειώνοντας αύξηση 3.786%, ενώ ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 8,5 εκατ. ευρώ έναντι 6,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020, σημειώνοντας αύξηση κατά 28,61%.

Οι καθαρές δανειακές υποχρεώσεις ανήλθαν σε 39,65 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 1,19 εκατ. ευρώ σε σχέση με την 31/12/2020, ενώ οι εξαγωγές μαρμάρου ανήλθαν στο 97% του κύκλου εργασιών της εταιρίας.

Σε επίπεδο Ομίλου, τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA), ανήλθαν σε 3,3 εκατ. ευρώ έναντι 1,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 121,90%.

Tα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1,9 εκατ. ευρώ έναντι 0,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020, σημειώνοντας αύξηση 536,52%.

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 9,2 εκατ. ευρώ έναντι 7,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020, σημειώνοντας αύξηση κατά 16,61%.

Οι καθαρές δανειακές υποχρεώσεις ανήλθαν σε 41,4 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 1,2 εκατ. ευρώ σε σχέση με την 31/12/2020.

Σύμφωνα με την εταιρεία, παρά την παγκόσμια οικονομική ύφεση του 2020 που προκλήθηκε από την εξάπλωση την πανδημίας, για το 2021 υπάρχει αισιοδοξία, καθώς οι θετικές εξελίξεις στο μέτωπο των εμβολίων και η διαφαινόμενη προοπτική αντιμετώπισης του COVID-19 θα οδηγήσει σε διεθνή ανάκαμψη.

Διαφαίνεται ότι θα υπάρξει άμεση βελτίωση παγκοσμίως, καθώς τα μεγάλα έργα του εξωτερικού που τηρούσαν στάση αναμονής λόγω της πανδημίας φαίνονται να επανέρχονται στο προσκήνιο και να υπάρχει μια κινητικότητα που μας κάνει να ευελπιστούμε για το μέλλον.

Επίσης σημειώνεται ότι η πρόβλεψη ενός χρονοδιαγράμματος για την ταχύτητα της οικονομικής ανάκαμψης για το 2021 δεν είναι καθόλου εύκολη δεδομένων των απρόβλεπτων εξελίξεων της πανδημίας. Προβλέπεται ωστόσο ότι στο πρώτο εξάμηνο του έτους η ανάκαμψη θα είναι μικρότερη και ότι θα επιταχυνθεί από το δεύτερο εξάμηνο και μετά. Δεδομένων των οικονομικών αποτελεσμάτων και προοπτικών για το 2021 η εταιρεία προτίθεται να προχωρήσει στη διανομή προμερίσματος για τη τρέχουσα χρήση.

Τα επενδυτικά πλάνα της Ικτίνος Ελλάς για το 2021 προβλέπουν ανανέωση του υπάρχοντος μηχανολογικού εξοπλισμού στα λατομεία με αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας με μειωμένο κόστος, καθώς και τη συνέχιση όλων των ερευνητικών ενεργειών για εξεύρεση πρώτης ύλης που αποτελεί πάγιο στόχο της.