Η Autohellas θα συμμετέχει στην ΑΜΚ της Aegean

17/05/2021, 21:18
Η Autohellas θα συμμετέχει στην ΑΜΚ της Aegean

Τη συμμετοχή της στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Aegean Airlines με ταυτόχρονη διατήρηση του ποσοστού συμμετοχής της για ένα εξάμηνο τουλάχιστον, γνωστοποίησε η Autohellas.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση:

Η "AUTOHELLAS Ανώνυμος Τουριστική και Εμπορική Εταιρεία" ("Εταιρεία") ανακοίνωσε σήμερα ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο αποφάσισε την 14.5.2021 τα εξής:

(α) να συμμετάσχει η Εταιρεία στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της "Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε." (στο εξής "Aegean") ασκώντας πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που αναλογούν στο ποσοστό που κατέχει η Εταιρεία στην Aegean 11,836%, συνολικής αξίας €7.101.685,73, προκειμένου να διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής της στην Aegean.

(γ) Να ασκήσει το παρεχόμενο δικαίωμα προεγγραφής για την κάλυψη τυχόν αδιάθετων μετοχών έως ποσοστού 3,33%, που αντιστοιχεί σε συνολική αξία έως €2.000.000.

Σε συνέχεια δε των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Aegean και της σχετικής από 14.5.2021 ανακοίνωσης της τελευταίας, σύμφωνα με τις οποίες η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών καθορίστηκε σε €3,20 ανά μετοχή, ήτοι εντός του προβλεπόμενου σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πλαισίου, η Εταιρεία θα προβεί στην εκτέλεση των ανωτέρω αποφάσεων κατά τις καθοριζόμενες από την Aegean διαδικασία και προθεσμίες και ειδικότερα στην άσκηση του δικαιώματος προτίμησης επί 2.219.276 νέων μετοχών.