Κυρίαρχος παραμένει η ΔΕΗ στα νοικοκυριά

26/05/2021, 12:19
Κυρίαρχος παραμένει η ΔΕΗ στα νοικοκυριά

Κυρίαρχος παίκτης στην τροφοδοσία των νοικοκυριών με ρεύμα, δηλαδή στη χαμηλή τάση παραμένει η ΔΕΗ, η οποία μάλιστα ετοιμάζει και οργανωμένη εκστρατεία προσφορών για να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη θέση της έναντι του ανταγωνισμού.

Κάτω από τη ΔΕΗ παραμένει ακλόνητη η τριάδα Protergia-Elpedison- Ηρων με μικρές αποστάσεις μεταξύ τους και ακολουθούν οι υπόλοιποι παίκτες.

Σύμφωνα με πηγές του ΔΕΔΔΗΕ στο πρώτο τρίμηνο του 2021 η ΔΕΗ έχει μερίδιο σχεδόν 77% με 5.155.000 πελάτες.

Ακολουθούν Protergia με 3,8% και 255.000 πελάτες, Elpedison με 3,6% και 251.000 πελάτες και ο Ήρωνμε 3,2% και 215.000. Ακολουθεί η Watt & Volt με μερίδιο αγοράς 2,56% ή αλλιώς 173 χιλιάδες μετρητές, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης των 3400 μετρητών, ενώ η Ζeniθ ακολουθεί με μερίδιο 2,27% και 154 χιλιάδες μετρητές. Η Zeniθ αύξησε τους μετρητές που τροφοδοτεί κατά 17 χιλιάδες. Ακολουθεί η NRG με μερίδιο 1,72% και 116 χιλιάδες μετρητές, ενώ η Volton έχει μερίδιο 1,68% και 114 χιλιάδες μετρητές.

Την λίστα συμπληρώνουν η «Φυσικό Αέριο Ελλάδος» με 90 χιλιάδες μετρητές (μερίδιο 1,34%) και η Volterra με 38 χιλιάδες μετρητές (μερίδιο 0,56%).

Τα μερίδια αγοράς αλλάζουν εάν ληφθεί υπόψη το μερίδιο κατανάλωσης των πελατών της χαμηλής τάσης στο διασυνδεδεμένο δίκτυο, δηλαδή στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Έτσι η ΔΕΗ που παραμένει και εδώ κυρίαρχος κατέχει το 67,19%, ενώ η εικόνα για τους υπόλοιπους προμηθευτές διαμορφώνεται ως εξής:

Protergia: 5,8% στη χαμηλή τάση και 7,23% στη μέση τάση

Ήρων: 5,76% στη χαμηλή τάση και 13,13% στη μέση τάση

Elpedison: 5,03% στη χαμηλή τάση και 2,23% στη μέση τάση

Watt & Volt: 3,71% στη χαμηλή τάση και 1,56% στη μέση τάση

NRG: 2,74% στη χαμηλή τάση και 10,5% στη μέση τάση

Volton: 1,98% στη χαμηλή τάση και 0,41% στη μέση τάση

Zeniθ: 1,92% στη χαμηλή τάση και 0,88% στη μέση τάση

Φυσικό Αέριο: 1,61% στη χαμηλή τάση και 3,4% στη μέση τάση και Volterra: 1,25% στη χαμηλή τάση και 5,84% στη μέση τάση

Από τα στοιχεία προκύπτει πως, σε σύνολο 6.786.518 μετρητών στη χαμηλή τάση, οι ιδιώτες αύξησαν το μερίδιο αγοράς τους κατά περίπου 100.000 έναντι της ΔΕΗ, αλλά ο κυρίαρχος παίκτης της αγοράς ακόμη τηρεί στάση αναμονής και το επόμενο διάστημα όπως έχει τονίσει ο πρόεδρός της κ.Γ.Στάσσης θα παρουσιάσει νέα προγράμματα που θα ενισχύσουν το ποιοτικό και ποσοτικό πελατολόγιο της εταιρείας.