Εθνική Ασφαλιστική: Κέρδη 45,5 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο με αύξηση παραγωγής

06/08/2021, 12:19
Εθνική Ασφαλιστική: Κέρδη 45,5 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο με αύξηση παραγωγής

Ενίσχυση κερδοφορίας σημείωσε η Εθνική Ασφαλιστική, που εμφάνισε προ φόρων κέρδη στο α’ εξάμηνο 65,6 εκατ. ευρώ έναντι 17,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020 και καθαρά, μετά από φόρους κέρδη 45,5 εκατ. ευρώ έναντι 15,1 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2020, περίοδο κατά την οποία είχαν επιβαρυνθεί σημαντικά λόγω της μείωσης των επιτοκίων προεξόφλησης των ασφαλιστικών αποθεμάτων.

Αύξηση παρουσίασε και η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων έναντι του α’ εξαμήνου 2020 κατά 11,3%, με τα συνολικά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα να ανέρχονται σε 361,8 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του Κλάδου Ζωής ανήλθαν το α’ εξάμηνο του 2021 σε 284,5 εκατ. ευρώ
έναντι 242,9 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2020, αυξημένα κατά 17,1%, κυρίως λόγω της παραγωγής του νέου προϊόντος εφάπαξ καταβολών Unit-Linked “Full Capital Plan”.

Tα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα των Γενικών Ασφαλίσεων ανήλθαν σε 77,4 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2021,
έναντι 82,2 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2020, παρουσιάζοντας μείωση κατά 5,8%, προερχόμενη κυρίως από το Κλάδο Πυρός.

Οι ανωτέρω επιδόσεις είναι αποτέλεσμα της δυναμικής και της συστηματικής προσπάθειας όλων των δικτύων της εταιρείας. Αυξημένη παραγωγή παρουσίασαν τόσο το δίκτυο Συνεργατών, όσο και το δίκτυο Πρακτόρων/ Μεσιτών, καθώς και το δίκτυο των καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας (Bancassurance). Η παραγωγή του Bancassurance ανήλθε σε 107,4 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2021, αυξημένη κατά 33,0% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020, κυρίως λόγω της αυξημένης παραγωγής αποταμιευτικών προϊόντων.

Η ανοδική μεταβολή της καμπύλης επιτοκίων άνευ κινδύνου κατά το α’ εξάμηνο του 2021, οδήγησε σε αποτιμητικές ζημιές στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο ομολόγων της εταιρείας, οι οποίες ωστόσο αντισταθμίστηκαν από τα μετά φόρων κέρδη, με αποτέλεσμα το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων κατά την 30.06.2021 να παραμείνει σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και συγκεκριμένα σε 1,22 δισ. ευρώ.

Παρά τις προκλήσεις η Εθνική Ασφαλιστική, με 130 χρόνια ιστορίας επιδεικνύει ετοιμότητα απέναντι στις προκλήσεις με αλλαγή στο μετοχικό καθεστώς της, σε συνέχεια της σύναψης δεσμευτικής συμφωνίας για τη
μεταβίβαση του 90,01% του μετοχικού της κεφαλαίου από την Εθνική Τράπεζα στο CVC Capital Partners’ Fund VII. “Η Εθνική Ασφαλιστική βλέπει με αισιοδοξία την «επόμενη ημέρα» στοχεύοντας συστηματικά στην
οικονομική της ευρωστία, στη μέγιστη ικανοποίηση των πελατών της και στη συνεχή στήριξη της κοινωνίας και της οικονομίας”, αναφέρει μεταξύ άλλων σχετική ανακοίνωση.