Προοδευτική: Ο Γεώργιος Κοντολάτης νέος πρόεδρος του δ.σ.

31/08/2021, 19:13
Προοδευτική: Ο Γεώργιος Κοντολάτης νέος πρόεδρος του δ.σ.

Η εταιρεία Προοδευτική ανακοινώνει ότι, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της 29ης Μαρτίου 2021, εξελέγη νέο εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. ο κος Κοντολάτης Γεώργιος του Ευσταθίου.

Επίσης, με το Δ.Σ. της 14/05/2021 ανασυγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. (ανακοινώθηκε στο ΓΕΜΗ την 07/06/2021 με αρ.πρ. 2381072) ως εξής:

1) Κοντολάτης Γεώργιος του Ευσταθίου, Πρόεδρος του Δ.Σ. εκτελεστικό μέλος

2) Ευθύμιος Αθαν. Γραμματίκας, Σύμβουλος μη εκτελεστικό μέλος

3) Μιχαήλ Βασ. Πλουμπίδης, Σύμβουλος ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

4) Παρασκευή Αλεξ. Πίτσιου, Σύμβουλος ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Η θητεία των μελών του Δ.Σ. ορίζεται έως τη επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.