Ελλάκτωρ: ΟΙ λόγοι της μεταφοράς του ομολόγου από το TISE στη Βιέννη

10/09/2021, 20:42
Ελλάκτωρ: ΟΙ λόγοι της μεταφοράς του ομολόγου από το TISE στη Βιέννη

Τους λόγους για τους οποίους η διαπραγμάτευση του ομολόγου των 660 εκατ μεταφέρθηκε από το TISE στη Βιέννη αναφέρουν κύκλοι της Ελλάκτωρ.

Σύμφωνα με την εταιρεία:

– Το International Stock Exchange (TISE) έχει έδρα τα Channel Islands (Νησιά της Μάγχης) και είναι εκτός εποπτικής δικαιοδοσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

– Κανένα από τα μέτρα προστασίας του θεσμικού και νομικού πλαισίου της Ε.Ε. δεν εφαρμόζεται επί τίτλων εισηγμένων στο TISE, συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού για την Κατάχρηση της Αγοράς (Market Abuse Regulation) και των συναφών νομικών προτύπων.

– Αντίθετα με το TISE, το Χρηματιστήριο της Βιέννης είναι χρηματιστήριο κράτους-μέλους της Ε.Ε., πλήρως εναρμονισμένο με το πεδίο εφαρμογής του νομικού και κανονιστικού πλαισίου κινητών αξιών της Ε.Ε.

– Η Εταιρεία είναι εισηγμένη στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, πλήρως εναρμονισμένη κατά συνέπεια, με τους κανόνες εισαγωγής και διαφάνειας της Ε.Ε., τους Κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αθηνών και τους Κανονισμούς της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Οι κάτοχοι του Ομολόγου έχουν πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες και τις ανακοινώσεις της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Συνεπώς ακόμα και αν υπήρχε θέμα διαφάνειας στο Χρηματιστήριο της Βιέννης, οι ομολογιούχοι και πάλι θα είχαν όλη την απαραίτητη ενημέρωση για την εταιρεία.

– Τόσο το TISE όσο και το Χρηματιστήριο της Βιέννης, δεν αποτελούν τόπο συναλλαγών (trading venue) για το Ομόλογο. Οι συναλλαγές αυτές, για αυτού του είδους τα ομόλογα (High Yield Bonds) λαμβάνουν χώρα αποκλειστικά μέσω εξειδικευμένων διαμεσολαβητών (brokers/dealers) στα κύρια χρηματοοικονομικά κέντρα του κόσμου. Κατά συνέπεια η αλλαγή τόπου διαπραγμάτευσης δεν επιφέρει οποιοδήποτε αρνητικό αντίκτυπο ούτε στον όγκο συναλλαγών ούτε στην τιμή του Ομολόγου

– Το Χρηματιστήριο της Βιέννης προσέφερε έναν ελκυστικό και αποτελεσματικό τόπο διαπραγμάτευσης, συνηθισμένο για ομόλογα υψηλής απόδοσης, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σε αντίθεση με το TISE) και με νομικό πλαίσιο συμβατό με το νομικό πλαίσιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Επιτυγχάνθηκαν έτσι οι ρυθμιστικές υποχρεώσεις της και οι υποχρεώσεις διαφάνειας χωρίς να δημιουργείται κανένα μειονέκτημα στην εταιρεία και τους επενδυτές.

– Υπενθυμίζεται, ότι η μέση τιμή του Ομολόγου κατά τις 30 μέρες που προηγήθηκαν της αλλαγής του χρηματιστηρίου διαπραγμάτευσης ήταν 95,8, ενώ έκτοτε μέχρι και σήμερα ή μέση τιμή του Ομολόγου ήταν 99,03

– Πολλές από τις μεγαλύτερες εταιρείες της Ευρώπης και των ΗΠΑ έχουν εισηγμένα ομόλογά τους στο Χρηματιστήριο της Βιέννης. Ενδεικτικά: Airbus, Allianz, Air France – KLM, Wienerberger, Bayer AG, BOEING CO., Adidas AG, Telecom Italia, Carrefour SA, CHEVRON CORP., Cigna Corp, CARLSBERG A/S, CISCO SYSTEMS INC., CITRIX SYSTEMS INC., Continental AG, Daimler AG, Danone SA, Dell Technologies Inc, Delta Air Lines Inc, Domino’s Pizza Inc, Enel SpA, FedEx Corp, Fraport AG, Hilton Worldwide Holdings Inc.