Όμιλος Byte Computer: Μεγάλη βελτίωση στα οικονομικά μεγέθη α΄εξαμήνου

16/09/2021, 18:57
Όμιλος Byte Computer: Μεγάλη βελτίωση στα οικονομικά μεγέθη α΄εξαμήνου

Σημαντική βελτίωση κατέγραψαν τα οικονομικά μεγέθη της Byte Computer κατά το α΄ εξάμηνο του 2021, παρ’ όλες τις αντιξοότητες. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών κατά το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης ανήλθε σε €18.888 χιλ. έναντι 14.404 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 31,1%.

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου διαμορφώθηκαν στο ύψος των €3.732 χιλ. από €2.497 χιλ. το πρώτο εξάμηνο της χρήσης 2020, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 49,5%. Επιπλέον, το ενοποιημένο μικτό περιθώριο κέρδους ενισχύθηκε κατά 2,5 ποσοστιαίες μονάδες περίπου και ανήλθε σε 19,8% έναντι 17,3% την 30/06/2020.

Η κερδοφορία οδήγησε σε ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου, τα οποία διαμορφώθηκαν σε €16.289 χιλ. από €15.631 χιλ. την 31/12/2020. Ο δανεισμός μειώθηκε σε €5.809 χιλ. από €6.213 χιλ. στα τέλη του προηγούμενου έτους, με τον καθαρό δανεισμό να είναι μηδενικός αφού τα ταμειακά διαθέσιμα υπερκαλύπτουν τις δανειακές υποχρεώσεις.

Η διοίκηση από την αρχή της πανδημίας παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και είναι έτοιμη να ανταποκριθεί στις όποιες προκλήσεις, αναλαμβάνοντας τις απαιτούμενες δράσεις. Παράλληλα, οι προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας για το 2021 παρουσιάζονται θετικές και εντός αυτού του πλαισίου και η διοίκηση του Ομίλου είναι αισιόδοξη για την πορεία των οικονομικών μεγεθών κατά το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους.

Σχολιάζοντας τα μεγέθη του α΄ εξαμήνου η εταιρεία αναφέρει ότι όπως το 2020 έτσι και το πρώτο εξάμηνο του 2021, η πανδημία άφησε εμφανές το αποτύπωμά της τόσο στην οικονομία όσο και στην κοινωνία. Για την Byte Computer η υγεία και η ασφάλεια των ανθρώπων, των προμηθευτών και συνεργατών της, συνέχισε να είναι η αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα και έλαβε όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να μειώσει στο ελάχιστο τον κίνδυνο διασποράς του ιού. Επιπλέον, προσάρμοσε τάχιστα και παραδειγματικά την λειτουργία της στα νέα δεδομένα έτσι ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών της και η αδιάκοπη εξυπηρέτηση των πελατών της.