BriQ Properties: Αύξηση εσόδων για το α' εξάμηνο 2021

27/09/2021, 10:53
BriQ Properties: Αύξηση εσόδων για το α' εξάμηνο 2021

Η BriQ Properties ΑΕΕΑΠ (η «Εταιρεία» και ο «Όμιλος») ενημερώνει ότι, σύμφωνα με τις ενοποιημένες καταστάσεις του α ́ εξαμήνου 2021, τα έσοδα από ενοίκια ανήλθαν σε € 2.574 χιλ. έναντι € 1.766 χιλ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου σημειώνοντας αύξηση 46%.

Η αύξηση αυτή επιτεύχθηκε παρά τη μείωση των εσόδων κατά € 951 χιλ. στο α ́ εξάμηνο του 2021 εξαιτίας των μέτρων που επιβλήθηκαν λόγω COVID-19 για μείωση των μισθωμάτων, ενώ η αντίστοιχη μείωση του α’ εξαμήνου του 2020 ήταν σημαντικά χαμηλότερη (€ 374 χιλ.). H αύξηση των εσόδων κατά 46% οφείλεται κυρίως στην ενσωμάτωση των εσόδων από τις νέες επενδύσεις του Ομίλου σε logistics την προηγούμενη δωδεκάμηνη περίοδο.

Η σημαντική στροφή του χαρτοφυλακίου ακινήτων της Εταιρείας στον τομέα των logistics αποδεικνύεται από το γεγονός ότι η αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων στις 30.06.2021 ήταν κατανεμημένη σε 47% logistics, 30% γραφεία, 17% ξενοδοχεία και 6% λοιπές χρήσεις ενώ την 30.06.2020 ήταν 44% γραφεία, 27% ξενοδοχεία, 14% logistics και 15% λοιπές χρήσεις.

Η Εταιρεία κατέγραψε σε ενοποιημένο επίπεδο αύξηση των μεγεθών της στο πρώτο εξάμηνο του έτους σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ειδικότερα:

• Την 30η Ιουνίου 2021 οι επενδύσεις του Ομίλου περιλάμβαναν 28 επενδυτικά ακίνητα συνολικής αξίας € 114.244 χιλ. έναντι ακίνητων αξίας € 106.001 χιλ. την 31.12.2020 και ακίνητων αξίας € 71.665 χιλ. την 30.06.2020.

• Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2021, η Εταιρεία προχώρησε σε νέες επενδύσεις συνολικού ποσού € 6.151 χιλ. εκ των οποίων ποσό € 2.146 χιλ. αφορούσε την αγορά κτιρίου γραφείων στο Πειραιά, € 1.054 χιλ. αφορούσαν την απόκτηση οικοπέδων στην περιοχή του Ασπροπύργου και € 2.950 χιλ. αφορούσαν κεφαλαιουχικές δαπάνες κυρίως για το υπό ανέγερση Κτίριο Αποθήκευσης και Διανομής (ΚΑΔ) στον Ασπρόπυργο.

• Τα προσαρμοσμένα(1)(2) κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 44% και ανήλθαν σε € 1.661 χιλ. έναντι € 1.152 χιλ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

• Τα προσαρμοσμένα(1)(2) κέρδη προ φόρων (EBT) αυξήθηκαν κατά 62% και ανήλθαν σε € 1.310 χιλ. έναντι € 809 χιλ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

• Τα προσαρμοσμένα(1) καθαρά κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 64% και ανήλθαν σε € 1.253 χιλ. έναντι € 763 χιλ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα ταμειακά διαθέσιμα την 30η Ιουνίου 2021 ανήλθαν σε € 3.358 χιλ. έναντι € 2.067 χιλ. την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Την 30η Ιουνίου 2021 οι δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου ανέρχονταν € 26.232 χιλ. έναντι € 18.313 χιλ. την 31η Δεκεμβρίου 2020.