Οι προτάσεις του Συνδέσμου Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών για την ενεργειακή κρίση

26/10/2021, 20:42
Οι προτάσεις του Συνδέσμου Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών για την ενεργειακή κρίση

Η πρώτη ενεργειακή κρίση που βιώνουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, έχει εκτοξεύσει τη χρηματιστηριακή τιμή του φυσικού αερίου κατά 400% σε σύγκριση με το 2019, ενώ η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας έφτασε τα 240 Ευρώ/MWh, με συνέπεια τη σημαντική αύξηση του κόστους παραγωγής της βιομηχανίας μας, αναφέρει σε ανακοίνωση της για το θέμα της απότομης αύξησης του ενεργειακού κόστους ο Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών.  

Ανεξάρτητα της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και καυσίμου που έχει μια βιομηχανία, η πίεση είναι πολλαπλή αφού πέραν της αύξησης του κόστους της ενέργειας και οι τιμές πρώτων υλών επηρεάζονται από την ίδια αιτία. Οι εξαγωγές μας απειλούνται, η χημική βιομηχανία κατατάσσεται στους κλάδους με τις μεγαλύτερες εξαγωγές, αφού οι ανταγωνιστές μας από άλλες ευρωπαϊκές χώρες προμηθεύονται την ενέργεια μέσω διμερών συμβάσεων σε κλειδωμένες τιμές. Στη περίπτωση της χώρας μας δεν υπάρχει αντιστάθμιση έναντι απότομης και υπέρμετρης αύξησης τιμών, οι παραγωγοί ενέργειας μετακυλούν άμεσα τις αυξήσεις στη βιομηχανία, αναφέρει ο Σύνδεσμος.

Ο συνδυασμός, ακριβής ενέργειας, στενότητας στην εξεύρεση πρώτων υλών, ανατίμησης των πρώτων υλών, το κόστος μεταφοράς και οι καθυστερήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα είναι εκρηκτικός και οδηγεί σε πρωτοφανή αύξηση του κόστους παραγωγής. Αυτό το κόστος δεν μπορεί να απορροφηθεί από τις ίδιες τις επιχειρήσεις, και η μετακύλιση του στους καταναλωτές και τα τελικά προϊόντα είναι αναπόφευκτη.

Η αντιμετώπιση της σημαντικής αύξησης του κόστους αφορά την διεθνή ανταγωνιστικότητα και τις εξαγωγές, την απασχόληση και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων που δεν θα τα καταφέρουν και τις κοινωνικές επιπτώσεις λόγω του πληθωρισμού.

Στην ατζέντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 21 και 22/10 οι συνέπειες της κρίσης κυριάρχησαν σαν θέμα και κατέστη σαφές ότι οι Κυβερνήσεις των Κ- Μελών πρέπει να λάβουν μέτρα στήριξης των ευάλωτων καταναλωτών και των επιχειρήσεων. Οι αποφάσεις του προσφάτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με τα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων κατά την παρούσα φάση εκτόξευσης των τιμών ενέργειας, αναμένουμε να αποτελέσουν το έναυσμα για την άμεση θέσπιση μέτρων από την Ελληνική κυβέρνηση, η οποία εξάλλου στήριξε ένθερμα την ανάληψη ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών.

Η έγκαιρη αντιμετώπιση του προβλήματος με μείωση του φόρου κατανάλωσης και αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-27 είναι επιβεβλημένη για τη διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής, της διεθνούς ανταγωνιστικότητας και της κοινωνικής συνοχής. Χάρη στις σύγχρονες τεχνολογίες της σε παραγωγή και εξοικονόμησης ενέργειας, η χημική βιομηχανία μπορεί να συμβάλλει καίρια προς την κατεύθυνση αυτή.

Η δυναμική της Ελληνικής Χημικής Βιομηχανίας:

To 2020, τα χημικά αντιπροσώπευαν το 5,5% των ελληνικών εξαγωγών, φτάνοντας τα 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ (+10,3% έναντι του 2019). Η ακαθάριστη αξία παραγωγής της ελληνικής χημικής βιομηχανίας το 2020 ήταν 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ ενώ η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία της χημικής βιομηχανίας στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 5,5% της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας στη μεταποίηση. Η άμεση απασχόληση στην ελληνική χημική βιομηχανία είναι περίπου 16000 εργαζόμενοι.