Κτήμα Λαζαρίδη: Ομολογιακό €3 εκατ. για επενδύσεις

27/10/2021, 10:24
Κτήμα Λαζαρίδη: Ομολογιακό €3 εκατ. για επενδύσεις

Η εταιρεία Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη ΑΕ σύναψε με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος σύμβαση κάλυψης κοινού ενυπόθηκου ομολογιακού δανείου ποσού 2.998.107,00 ευρώ. 

Το ομολογιακό δάνειο είναι διάρκειας δέκα ετών και θα χρησιμοποιηθεί εξ ολοκλήρου για την χρηματοδότηση ποσοστού 100% των δαπανών της επένδυσης που υποβλήθηκε προς υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.4399/2016 και αφορά στην επέκταση δυναμικότητας των εγκαταστάσεων παραγωγής αποσταγμάτων και οίνου με την αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού και την κατασκευή νέων κτιριακών υποδομών.