Siemens AG: Με αύξηση 11,5% στα έσοδα και καθαρά κέρδη 1,3 δισ. ευρώ έκλεισε η χρήση 2021

11/11/2021, 19:28
Siemens AG: Με αύξηση 11,5% στα έσοδα και καθαρά κέρδη 1,3 δισ. ευρώ έκλεισε η χρήση 2021

«Επιτύχαμε μια εξαιρετική εκκίνηση ως εταιρεία που εστιάζει στην τεχνολογία. Σε ένα περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις, κερδίσαμε μερίδιο αγοράς και ξεπεράσαμε σαφώς τον στόχο του καθαρού εισοδήματός μας», δήλωσε ο Roland Busch, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Siemens AG σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου για τη χρήση που έληξε τον Σεπτέμβριο του 2021. 

«Αυτή η δυναμική", πρόσθεσε, " θα συνεχιστεί και το χρηματοοικονομικό έτος 2022. Είμαστε σε θέση να υποστηρίξουμε τους πελάτες μας και να επωφεληθούμε από τη σημαντική ανάπτυξη που οδηγείται από την ψηφιοποίηση και τη βιωσιμότητα. Έχουμε τη σωστή στρατηγική και – πάνω απ’ όλα – την καλύτερη ομάδα. Είμαι ευγνώμων για την εξαιρετική αφοσίωση της ομάδας μας παγκοσμίως».

«Με τις ελεύθερες ταμειακές ροές μας να αγγίζουν επίπεδα-ρεκόρ, την ισχυρή αύξηση εσόδων και την παράλληλη υψηλή κερδοφορία, αποδείξαμε για άλλη μια φορά την αποδοτικότητα και την ανθεκτικότητα της Siemens», πρόσθεσε ο Ralf P. Thomas, Chief Financial Officer της Siemens AG. «Οι μέτοχοί μας επωφελούνται από αυτήν την επιτυχημένη μας απόδοση. Μέσω του πολύ ελκυστικού μερίσματος, της υψηλής ανόδου των τιμών των μετοχών

και του νέου μας προγράμματος επαναγοράς μετοχών, συνεχίζουμε να προσφέρουμε μια εξαιρετικά ελκυστική συνολική απόδοση για τους μετόχους».

 • Οι παραγγελίες αυξήθηκαν κατά 26% στα € 19,1 δισ., λόγω της διψήφιας ανάπτυξης σε όλες τις Βιομηχανικές Δραστηριότητες, ενώ τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 18%, στα € 17,4 δισεκατομμύρια. Ο δείκτης καταγραφής της τάσης πωλήσεων ήταν 1,09.
 • Οι παραγγελίες αυξήθηκαν κατά 16% και τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 10% σε συγκρίσιμη βάση, εξαιρουμένων των συναλλαγματικών διαφορών και των αποτελεσμάτων χαρτοφυλακίου, κυρίως της εξαγοράς της Varian Medical Systems, Inc. μεταξύ των υπό εξέταση περιόδων.
 • Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων EBITA για τις Βιομηχανικές Δραστηριότητες ήταν € 2,3 δισεκατομμύρια, ενώ το Προσαρμοσμένο περιθώριο EBITA για τις Βιομηχανικές Δραστηριότητες ήταν 13,8%.
 • Τα καθαρά κέρδη ήταν € 1,3 δισ. και τα βασικά κέρδη ανά μετοχή (EPS) ήταν € 1,45. Ένα χρόνο νωρίτερα, τα καθαρά έσοδα ύψους € 1,9 δισ. συμπεριλάμβαναν έσοδα € 0,8 δισ. από διακοπείσες δραστηριότητες που προέκυψαν κυρίως από την απόσχιση της Siemens Energy.
 • Εξαιρετική διαθέσιμη ταμιακή ροή από συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες ύψους € 3,8 δισ. για το τρίμηνο.
 • Για το πλήρες χρηματοοικονομικό έτος 2021 οι παραγγελίες ήταν € 71,4 δισεκατομμύρια και τα έσοδα ήταν € 62,3 δισεκατομμύρια. Ο δείκτης καταγραφής της τάσης πωλήσεων ήταν 1,15. Η ισχυρή συγκρίσιμη αύξηση εσόδων κατά 11,5% ανταποκρίθηκε στους στόχους, οι οποίοι αυξήθηκαν μετά το τρίτο τρίμηνο, ενώ τα καθαρά έσοδα των € 6,7 δισ. ξεπέρασαν σαφώς τις προσδοκίες. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές για ολόκληρο το έτος άγγιξαν το ρεκόρ των € 8,2 δισ.
 • Η Siemens προτείνει να αυξήσει το μέρισμα που ήταν στα € 3,50 ένα χρόνο νωρίτερα σε € 4,00 ανά μετοχή, αντανακλώντας τις θετικές επιδόσεις της για το χρηματοοικονομικό έτος 2021 και τη μεγάλη της εμπιστοσύνη στη μελλοντική ανάπτυξη της εταιρείας.

4ο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους 2021

 • Αυξημένες ευκαιρίες ανάπτυξης σε πολλές βασικές αγορές για τη Siemens παρά το συνεχιζόμενο περίπλοκο μακροοικονομικό περιβάλλον που επηρεάστηκε από την πανδημία του κορωνοϊού (COVID-19)· οι εν εξελίξει κίνδυνοι της εφοδιαστικής αλυσίδας που σχετίζονται κυρίως με ηλεκτρονικά εξαρτήματα και πρώτες ύλες μετριάστηκαν με επιτυχία κατά τη διάρκεια του τριμήνου.
 • Συνεχίστηκε η πολύ υψηλή παραγγελιοληψία, σημειώνοντας αύξηση σε όλες τις Βιομηχανικές Δραστηριότητες και στις περιοχές αναφοράς, οδηγούμενη από την Digital Industries και την Mobility.
 • Η αύξηση εσόδων σε όλες τις βιομηχανικές επιχειρήσεις και σε όλες τις περιοχές αναφοράς οδηγήθηκε από τη διψήφια ανάπτυξη της Digital Industries και της Siemens Healthineers.
 • Οι συναλλαγματικές διαφορές πρόσθεσαν μία ποσοστιαία μονάδα η καθεμία στην αύξηση παραγγελιών και εσόδων. Τα αποτελέσματα χαρτοφυλακίου, που σχετίζονται κυρίως με την εξαγορά της Varian Medical Systems Inc. (Varian) το 3ο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους 2021, πρόσθεσαν εννέα ποσοστιαίες μονάδες στην παραγγελιοληψία και επτά ποσοστιαίες μονάδες στην αύξηση εσόδων.
 • Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων EBITA για τις Βιομηχανικές Δραστηριότητες περιλαμβάνουν ισχυρές συνεισφορές από όλες τις Βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών αυξήσεων της Siemens Healthineers, της Digital Industries και της Smart Infrastructure, οι οποίες σημείωσαν εξαιρετικές λειτουργικές επιδόσεις. Ένα χρόνο νωρίτερα, τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων EBITA για τις Βιομηχανικές Δραστηριότητες είχαν επωφεληθεί από 0,5 δισεκατομμύρια ευρώ που σχετίζονται με μερίδιο της εταιρείας στην Bentley Systems, Inc. (Bentley), ενώ η Smart Infrastructure κατέγραψε κέρδη € 0,2 δισ. από την πώληση μιας επιχείρησης.
 • Τα οικονομικά αποτελέσματα εκτός Βιομηχανικών Επιχειρήσεων επωφελήθηκαν από € 0,3 δισ. λόγω αναπροσαρμογής τους κέρδους που αφορά στο μερίδιο της Thoughtworks Holding, Inc. (Thoughtworks) σε εταιρικά στοιχεία. Τα αποτελέσματα 4ου τριμήνου 2020 επηρεάστηκαν από μείωση € 0,5 δισ. ιδίων κεφαλαίων από επενδύσεις σε εταιρείες χαρτοφυλακίου.
 • Καθαρό εισόδημα: Σαφώς χαμηλότερα έσοδα από διακοπείσες δραστηριότητες σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2020, το οποίο περιλάμβανε κέρδος από την απόσχιση της Siemens Energy.
 • Η εξαιρετική απόδοση των τριών πρώτων τριμήνων, η σημαντική αύξηση των Διαθέσιμων Ταμειακών Ροών για Βιομηχανικές Επιχειρήσεις ύψους € 3,8 δισ., από € 3,1 δισ. το 4ο τρίμηνο του 2020, είχαν ως αποτέλεσμα ένα συντελεστή ταμειακής μετατροπής στο 1,68; η βελτίωση οδηγήθηκε από την Mobility, με πραγματοποίηση της δοκιμής του πρώτου σημείου αναφοράς και προκαταβολές από πελάτες. H βελτίωση για τις Bιομηχανικές Δραστηριότητες αντισταθμίστηκε από υψηλότερες ταμειακές εκροές εκτός των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων υψηλότερων πληρωμών φόρων.
 • Το απασχολούμενο κεφάλαιο ROCE μειώθηκε σε συνδυασμό με ένα σημαντικά χαμηλότερο καθαρό εισόδημα και μια σημαντική αύξηση στο μέσο απασχολούμενο κεφάλαιο, που σχετίζεται κυρίως με την απόκτηση της Varian.

Εκτιμήσεις

Οι εκτιμήσεις μας για το χρηματοοικονομικό έτος 2022 βασίζονται στη συνεχιζόμενη υγιή ανάπτυξη του παγκόσμιου ΑΕΠ, αν και με επιβράδυνση, και στην προσδοκία μας ότι οι προκλήσεις για τις επιχειρήσεις μας από την COVID-19 και τους περιορισμούς της εφοδιαστικής αλυσίδας θα αμβλυνθούν κατά τη διάρκεια του χρηματοοικονομικού έτους 2022. Με αυτούς τους όρους και την πολύ ισχυρή απόδοσή μας στο χρηματοοικονομικό έτος 2021, αναμένουμε από τις βιομηχανικές μας δραστηριότητες να συνεχίσουν την κερδοφόρα ανάπτυξή τους.

Για τον όμιλο Siemens αναμένουμε μεσαία μονοψήφια συγκρίσιμη αύξηση εσόδων, εξαιρουμένων των συναλλαγματικών διαφορών και αποτελεσμάτων χαρτοφυλακίου και δείκτη καταγραφής της τάσης πωλήσεων πάνω από 1.

Η Digital Industries αναμένει για το χρηματοοικονομικό έτος 2022 να επιτύχει συγκρίσιμη αύξηση εσόδων από 5% έως 8% και περιθώριο κέρδους 19% έως 21%, συμπεριλαμβανομένων των ενάντιων ανέμων, έως και δύο ποσοστιαίων μονάδων που σχετίζονται με τη στρατηγική μετάβαση στο λογισμικό ως υπηρεσία (SaaS) σε μέρη των επιχειρήσεων λογισμικού της.

Η Smart Infrastructure αναμένει για το χρηματοοικονομικό έτος 2022 συγκρίσιμη αύξηση εσόδων από 5% έως 8%. Το περιθώριο κέρδους αναμένεται να είναι 12% έως 13%.

Η Mobility αναμένει για το χρηματοοικονομικό έτος 2022 συγκρίσιμη αύξηση εσόδων από 5% έως 8%. Το περιθώριο κέρδους αναμένεται να είναι 10,0% έως 10,5%.

Αναμένεται ότι αυτή η κερδοφόρα ανάπτυξη των βιομηχανικών δραστηριοτήτων θα οδηγήσει σε αύξηση του βασικού EPS από το καθαρό εισόδημα πριν την κατανομή των τιμών αγοράς σε ένα εύρος από 8,70 € έως 9,10 €, από τα 8,32 € του χρηματοοικονομικού έτους 2021.

Πιστεύουμε ότι η δυναμική εκτέλεση της στρατηγικής βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίου θα συνεισφέρει όπως και το χρηματοοικονομικό έτος 2021, όταν καταγράψαμε € 1,5 δισ. σε καθαρά έσοδα από την πώληση των δραστηριοτήτων στην Flender, εκποιήσαμε τα μερίδιά μας στην Bentley Systems, Inc. και στην ChargePoint Holdings, Inc., και επανεκτιμήσαμε το μερίδιό μας στην Thoughtworks Holding, Inc.