Ανάκαμψη της ελληνικής κλωστοϋφαντουργίας στο 9μηνο

29/11/2021, 12:55
Ανάκαμψη της ελληνικής κλωστοϋφαντουργίας στο 9μηνο

Σημαντική ανάκαμψη του κλάδου κλωστοϋφαντουργίας παρατηρείται κατά το εννεάμηνο του 2021, σύμφωνα με τον Συνδέσμο Ελλήνων Βιομηχάνων Κλωστοϋφαντουργών (ΣΕΒΚ).

Συγκεκριμένα, ο κλάδος καταγράφει πολύ καλά αποτελέσματα και θετική πορεία ανάπτυξης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης παραγωγής κατά το εννεάμηνο του 2021 παρουσίασε αύξηση κατά 18%.

Οι εξαγωγές του συνόλου των μεταποιητικών προϊόντων της κλωστοϋφαντουργίας παρουσιάζουν αύξηση 11,9% έναντι 0,1% του 2020.

Θεαματική αύξηση παρουσίασαν οι εξαγωγές βαμβακερών νημάτων κατά 35%, ενώ οι εξαγωγές βάμβακος αυξήθηκαν κατά 51,9%. Οι εισαγωγές πρώτων υλών και μεταποιημένων προϊόντων κλωστοϋφαντουργίας αυξήθηκαν κατά 6,7%.

«Με βάση τα παραπάνω, θεωρούμε ότι ξεκινάει μία νέα αρχή αναπτυξιακής πορείας και αναγέννησης του σημαντικού αυτού βιομηχανικού κλάδου της χώρας, επ' ωφελεία και της οικονομίας», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΕΒΚ, Ελευθερίος Κούρταλης, κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 23 Νοεμβρίου 2021. Πρόσθεσε ότι για τη επίτευξη αυτού του στόχου θα πρέπει η κυβέρνηση να βοηθήσει και να εξαλείψει τα σημαντικά αντικίνητρα που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια, που είναι εμπόδιο για την ανάπτυξη του κλάδου και τα οποία επισημαίνουμε ως κάτωθι:

1. Η εκτόξευση της τιμής της ενέργειας που υπεισέρχεται πλέον στο κόστος του προϊόντος κατά 50-60%, (με τη χώρα μας να αναδεικνύεται ως η ακριβότερη αγορά ηλεκτρική ενέργειας στην ΕΕ), γεγονός που μας κάνει μη ανταγωνιστικούς έναντι των άλλων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων του κλάδου.

Πάγιο αίτημα του ΣΕΒΚ, την τελευταία δεκαετία, για έναν κατ' εξοχήν ενεργοβόρο κλάδο, όπως η κλωστοϋφαντουργία, είναι η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στη μέση τάση να εξισωθεί με την τιμή της υψηλής τάσης.

Ο ΣΕΒΚ σημειώνει ότι το προνόμιο της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας της υψηλής τάσης απολαμβάνουν μόνο 4-5 βιομηχανίες, ενώ, ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας έχει δεκάδες εργοστάσια ανά τη χώρα, που στο σύνολό τους η κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας, υπερβαίνει κατά πολύ τη κατανάλωση αυτών των εργοστασίων.

Επίσης, για όσο διάστημα διαρκεί η κρίση, ο ΣΕΒΚ προτείνει, προκειμένου να μειωθεί το ενεργειακό κόστος, να παγώσουν οι χρεώσεις σε δίκτυα, ΥΚΩ (Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας) & ΕΤΜΕΑΡ (Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αέριων Ρύπων) , και να μην πληρωθεί για το 2021 ο ΕΦΚ σε ρεύμα και φυσικό αέριο.

Επί πλέον, ο κλάδος μας έχει εξαιρεθεί, πανευρωπαϊκά, από το μέτρο της αντιστάθμισης του κόστους ρύπων, που σημαίνει ότι από το νέο έτος θα έχουμε και αυτή την επιβάρυνση.

2. Η πιστωτική ασφυξία που μαστίζει τον κλάδο και η απουσία ρευστότητας, αποτελούσε ανέκαθεν τη βασική αιτία κάμψης της παραγωγής και τροχοπέδη για την ανάπτυξή του.

Σύμφωνα με τον ΣΕΒΚ, στη σημερινή θετική συγκυρία, η χρηματοδότηση του κλάδου, (που είναι κατά βάση εξαγωγικός), από τις τράπεζες με μειωμένα επιτόκια, θα βοηθούσε στην αύξηση της παραγωγής και των εξαγωγών, επειδή λόγω της αύξησης, στο διπλάσιο, της αγοράς πρώτων υλών, απαιτούνται διπλάσια κεφάλαια κίνησης για τις βιομηχανίες. Ο ΣΕΒΚ προτείνει οι τράπεζες να αυξήσουν τη χρηματοδότηση για την αγορά πρώτων υλών, με μερική εγγύηση από το κράτος.

Στη παρούσα συγκυρία της ισχυρής ζήτησης νημάτων και προϊόντων κλωστοϋφαντουργίας από το εξωτερικό και της ανοδικής πορείας τιμών νημάτων & βάμβακος αλλά και λόγω της τάσης που επικρατεί στην ΕΕ για μείωση της παραγωγικής της εξάρτησης από την Ασία, ο ΣΕΒΚ επισημαίνει:

- Η εγχώρια κλωστοϋφαντουργία μπορεί να είναι βιώσιμη και ανταγωνιστική, αρκεί να αρθούν τα υπάρχοντα παραγωγικά αντικίνητρα

- Πάντα θα υπάρχει ζήτηση στην Ευρώπη για κλωστ/κά προϊόντα από την Ελλάδα (μικρότερο μεταφορικό κόστος, ταχύτητα ανταπόκρισης, υψηλότερη ποιότητα).

- Η ελληνική οικονομία θα μπορούσε να ανεβάσει σημαντικά το ΑΕΠ της, αν ο κλάδος καταφέρει να επεξεργάζεται, ο ίδιος, το βαμβάκι που παράγεται, (πρωταγωνιστή στη θετική πορεία της αλυσίδας) με πλήρη καθετοποιημένη φάση παραγωγής και όχι να το εξάγει απλά ως πρώτη ύλη.