ΔΕΗ: Αύξηση στον κύκλο εργασιών και ζημίες λόγω αυξημένων δαπανών στο εννεάμηνο

30/11/2021, 19:35
ΔΕΗ: Αύξηση στον κύκλο εργασιών και ζημίες λόγω αυξημένων δαπανών στο εννεάμηνο

Βελτιωμένες παρουσιάζονται οι επιδόσεις της ΔΕΗ, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, τόσο σε επίπεδο 9μηνου του τρέχοντος έτους, όσο και για το γ΄ τρίμηνο του 2021.

Ειδικότερα βάσει της ανακοίνωσης της εταιρείας, ο κύκλος εργασιών για τους πρώτους εννέα μήνες αυξήθηκε κατά 5% διαμορφούμενος στα €3,698 δισ., από €3,520 δισ. ένα χρόνο νωρίτερα. Σε επίπεδο γ΄ τριμήνου ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε κατά 18,4% στο €1,5 δισ.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) σε επαναλαμβανόμενη βάση διαμορφώθηκαν σε €626,5 εκατ. το εννεάμηνο του 2021 έναντι €696 εκατ. το εννεάμηνο του 2020 για το σύνολο του Ομίλου, με το αντίστοιχο περιθώριο να διαμορφώνεται σε 16,9% από 19,8%. Ειδικότερα για το γ΄ τρίμηνο του 2021 το EBITDA σε επαναλαμβανόμενη βάση διαμορφώθηκε σε €155 εκατ. έναντι €238,7 εκατ. του αντίστοιχου τριμήνου του 2020.

Όπως επισημαίνει η εταιρεία, οι αυξημένες δαπάνες λόγω της ανόδου των τιμών φυσικού αερίου και δικαιωμάτων εκπομπών CO2 και συνακόλουθα και των τιμών της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, επηρέασαν αρνητικά την λειτουργική κερδοφορία της δραστηριότητας της Εμπορίας. Αυτή η αρνητική επίπτωση αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από την αύξηση του μέσου εσόδου καθώς και από την βελτίωση του ενεργειακού μείγματος της δραστηριότητας της Παραγωγής. Επιπλέον, θετικά επέδρασε και η διενέργεια πράξεων για την αντιστάθμιση του κινδύνου της διακύμανσης των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Το EBITDA του εννεαμήνου του 2021 όπως και αυτό του εννεαμήνου του 2020 επηρεάστηκε επίσης από ορισμένες εφάπαξ επιπτώσεις. Συνυπολογίζοντας τις επιπτώσεις αυτές τοEBITDA διαμορφώθηκε σε €576,9 εκατ. έναντι €708,3 εκατ. το εννεάμηνο του 2020.

Τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημιές €42,2 εκατ. έναντι κερδών €12,8 εκατ. το εννεάμηνο του 2020. Αντίστοιχα για το γ’ τρίμηνο του 2021 τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες €69,1 εκατ. έναντι ζημιών €16,5 εκατ. το γ’ τρίμηνο 2020.

Επενδύσεις

Οι συνολικές επενδύσεις το εννεάμηνο του 2021 διαμορφώθηκαν σε €311,3 εκατ. έναντι €256,3 εκατ. το εννεάμηνο του 2020.

Όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα, μεγάλο μέρος της αύξησης οφείλεται στις αυξημένες επενδύσεις σε έργα επαναληπτικού χαρακτήρα στο Δίκτυο Διανομής καθώς και σε ΑΠΕ.

Καθαρό Χρέος

Το καθαρό χρέος στις 30.9.2021 ήταν €3.336,9 εκατ., αυξημένο κατά €53,3 εκατ. σε σχέση με την 31.12.2020 (€3.283,6 εκατ.). Εντός του εννεαμήνου 2021 εκδόθηκαν ομολογίες βιωσιμότητας συνολικού ύψους €1.275 εκατ., εκ των οποίων € 1.070 εκατ. χρησιμοποιήθηκαν για την αποπληρωμή δανεισμού.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Γεώργιος Στάσσης δήλωσε:

«Το γ΄ τρίμηνο του έτους, παρά την συνεχιζόμενη αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας, επιδείξαμε την απαραίτητη κοινωνική ευαισθησία προκειμένου να βοηθήσουμε τους πελάτες μας, και παράλληλα καταφέραμε να διατηρήσουμε την ανθεκτικότητα των επιδόσεών μας σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, μέσα από την διενέργεια hedging και την καλύτερη αξιοποίηση του παραγωγικού δυναμικού μας. Το 2021 είναι ένα μεταβατικό έτος για τη ΔΕΗ. Παρά τις ιστορικά υψηλές τιμές των εμπορευμάτων το 2021 έναντι των εξαιρετικά χαμηλών τιμών του 2020, αναμένουμε την επίτευξη του στόχου που είχαμε εξαρχής θέσει για επανάληψη της λειτουργικής κερδοφορίας κοντά στα επίπεδα του 2020.

Αυξήσαμε τις επενδύσεις για την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό του Δικτύου Διανομής και συνεχίσαμε τον μετασχηματισμό των Εμπορικών δραστηριοτήτων μας. Παράλληλα, αναπτύξαμε περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο μας για έργα σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας κατά περίπου 3GW φτάνοντας τα 10 GW, με την είσοδό μας σε νέες τεχνολογίες όπως η αποθήκευση και τα πλωτά Φωτοβολταϊκά.

Ολοκληρώσαμε με επιτυχία την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €1,35 δισ, μία εξέλιξη ορόσημο για την ΔΕΗ, η οποία θα μας επιτρέψει να υλοποιήσουμε με ταχύτερους ρυθμούς το επιχειρηματικό μας πλάνο για την ενεργειακή μετάβαση, την αύξηση ισχύος σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την επιτάχυνση του μετασχηματισμού μας σε μία πράσινη, ψηφιακή εταιρεία ενέργειας. Επιπρόσθετα, μέσω αυτής της συναλλαγής, διευρύναμε την μετοχική μας βάση και αυξήσαμε το free float στη μετοχή μας, ενώ ενταχθήκαμε και στον δείκτη MSCI.

Η πρόοδος που έχει συντελεστεί αναγνωρίστηκε και από την S&P, η οποία πριν από μερικές ημέρες επιβεβαίωσε την αξιολόγηση «Β+» με θετικές προοπτικές, επισημαίνοντας ότι θα μπορούσε να αναβαθμίσει περαιτέρω την πιστοληπτική αξιολόγηση της ΔΕΗ σε ΒΒ- μέσα στους επόμενους 6-12 μήνες εφόσον η ΔΕΗ υλοποιήσει το πλάνο της και η λειτουργική απόδοση παραμένει ίδια ή η Ελληνική Δημοκρατία αναβαθμιστεί σε ΒΒ+».

Δαπάνες Ενεργειακού Μείγματος

Οι δαπάνες για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο, στερεά καύσιμα ΔΕΗ & τρίτων, CO2 και αγορές ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκαν κατά €629 εκατ. (37,2%) σε σχέση με το εννεάμηνο του 2020 .

Συγκεκριμένα:

  • Η δαπάνη για υγρά καύσιμα το εννεάμηνο του 2021 αυξήθηκε κατά 14,7% στα €410,2 εκατ. σε σχέση με το εννεάμηνο του 2020, λόγω της αύξησης των τιμών του μαζούτ (κατά 8,9%) και του diesel (κατά 8,4%) αλλά και της αυξημένης παραγωγής από υγρά καύσιμα. Ειδικότερα το γ’ τρίμηνο του 2021 η δαπάνη για υγρά καύσιμα αυξήθηκε κατά 39,4%, ως αποτέλεσμα της ακόμα μεγαλύτερης αύξησης των αντίστοιχων τιμών αλλά και της σχετικής παραγωγής.
  • Η δαπάνη για φυσικό αέριο, αυξήθηκε σημαντικά κατά 119,8% σε €452,7 εκατ. έναντι €206 εκατ. πρωτίστως λόγω της αύξησης της τιμής του φυσικού αερίου κατά 56,1% και δευτερευόντως λόγω της αυξημένης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κατά 38,2%. Κατά το γ’ τρίμηνο 2021 η δαπάνη για φυσικό αέριο υπερδιπλασιάστηκε φτάνοντας τα €234,4 εκατ από €93,7 εκατ το γ’ τρίμηνο 2020, για τους ίδιους λόγους.
  • Η δαπάνη για αγορές ενέργειας, μειώθηκε κατά €113,6 εκατ. (-13,4%) λόγω του μικρότερου όγκου των αγορών ενέργειας παρά την αύξηση της Τιμής Εκκαθάρισης Αγοράς (ΤΕΑ) από €42,5/MWh το εννεάμηνο του 2020 σε €81,3/MWh το εννεάμηνο του 2021. Ειδικότερα όμως το γ’ τρίμηνο η δαπάνη για αγορές ενέργειας σημείωσε σημαντική αύξηση κατά €77,3 εκατ. (29,9%), καθώς η ΤΕΑ αυξήθηκε από €44,6/MWh το γ’ τρίμηνο του 2020 σε €119,3/MWh το γ’ τρίμηνο του 2021.
  • Η δαπάνη για δικαιώματα εκπομπών CO2 αυξήθηκε σε €539,4 εκατ. το εννεάμηνο του 2021 από €263,1 εκατ. το εννεάμηνο του 2020, κυρίως λόγω της αύξησης της μέσης τιμής δικαιωμάτων εκπομπών CO2 από €24,3/τόνο σε €44,3/τόνο και σε λιγότερο βαθμό λόγω τη αύξησης των ποσοτήτων CO2 κατά 12,1% σε 12,2 εκατ. τόνους. Ειδικά το γ’ τρίμηνο 2021 η δαπάνη για δικαιώματα εκπομπών CO2 αυξήθηκε κατά 163,9% σε €242,5 εκατ. από €91,9 εκατ. το γ’ τρίμηνο 2020.

Στις δαπάνες για φυσικό αέριο και αγορές ενέργειας έχει συνυπολογισθεί και η θετική επίπτωση από τη διενέργεια πράξεων για την αντιστάθμιση του κινδύνου της διακύμανσης των τιμών.