OTE: Διαγράφει 8,8 εκατ. ίδιες μετοχές

25/11/2022, 12:33
OTE: Διαγράφει 8,8 εκατ. ίδιες μετοχές

Μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των €24.957.005,90 

Στη διαγραφή 8,8 εκατ. ιδίων μετοχών προχωρά ο ΟΤΕ.

Όπως ήδη έχει γνωστοποιηθεί, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την 01/11/2022, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την ακύρωση σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 8.818.730 ιδίων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,83€ η κάθε μία, με συνακόλουθη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των €24.957.005,90 και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της.

Οι εν λόγω μετοχές αποκτήθηκαν στο διάστημα από 01/04/2022 έως 30/09/2022, με μέση τιμή αγοράς €16,57 ανά μετοχή, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων (συνεδρίαση της 18/01/2022) Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών.

Μετά την ως άνω μείωση λόγω της ακύρωσης των 8.818.730 μετοχών, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε €1.227.270.806,68 (από €1.252.227.812,58 προ της μείωσης) και διαιρείται σε 433.664.596 κοινές ονομαστικές μετοχές (από 442.483.326 κοινές ονομαστικές μετοχές προ της ακύρωσης), ονομαστικής αξίας €2,83 η κάθε μία.

H τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με τα παραπάνω, εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 2799598ΑΠ/16-11-2022 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) την 16.11.2022. Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενημερώθηκε σχετικά κατά την συνεδρίαση της 24.11.2022.

Κατόπιν των ανωτέρω, ως ημερομηνία ακύρωσης και διαγραφής από το Χ.Α. των άνω 8.818.730 ιδίων μετοχών ορίστηκε η 29.11.2022, ημερομηνία κατά την οποία παύει η διαπραγμάτευσή τους στο Χ.Α.