ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος για τις τιμές σε βιομηχανία και γεωργία, αλλά και για το μισθολογικό κόστος

15/12/2022, 13:50
ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος για τις τιμές σε βιομηχανία και γεωργία, αλλά και για το μισθολογικό κόστος

Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Οκτώβριο 2022, σε σύγκριση με τον δείκτη Σεπτεμβρίου 2022, παρουσίασε αύξηση 1,5% έναντι αύξησης 4,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2021

Σημαντική αύξηση 21,3% σημείωσε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία τον Οκτώβριο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη Οκτωβρίου 2021, όταν είχε σημειώσει αύξηση αύξησης 33,9%. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Οκτώβριο 2022, σε σύγκριση με τον δείκτη Σεπτεμβρίου 2022, παρουσίασε αύξηση 1,5% έναντι αύξησης 4,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2021.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2021 – Οκτωβρίου 2022, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2020 – Οκτωβρίου 2021, παρουσίασε αύξηση 29,8% έναντι αύξησης 13,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 21,3%, τον μήνα Οκτώβριο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2021, οφείλεται:

α. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 26,8% .

β. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης κατά 10,2%.

Στην αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 21,3% συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των εξής κλάδων:

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 294,1%

Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου 44,6%

Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου 29,7%

Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων 18,9%

Βιομηχανία τροφίμων 17,4%

Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 15,9%

Παραγωγή βασικών μετάλλων 11,6%

Αυξήθηκε το κόστος παραγωγής στη γεωργία

Την ίδια ώρα, τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ότι, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Οκτωβρίου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2021, παρουσίασε αύξηση 17,5%. Ο αντίστοιχος δείκτης του Οκτωβρίου 2021, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2020, είχε παρουσιάσει αύξηση 21,2%.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 17,5%, τον μήνα Οκτώβριο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2021, οφείλεται:

α) στην αύξηση κατά 16,7% του δείκτη τιμών της φυτικής παραγωγής και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας δημητριακά και σπόροι, και

β) στην αύξηση κατά 23,9% του δείκτη τιμών της ζωικής παραγωγής.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών κατά τον μήνα Οκτώβριο 2022, σε σύγκριση με τον δείκτη του Σεπτεμβρίου 2022, παρουσίασε αύξηση 11,6% . Ο μέσος σταθμικός Δείκτης Εκροών του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2021 – Οκτωβρίου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2020 – Οκτωβρίου 2021, παρουσίασε αύξηση 14,3%.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία του μηνός Οκτωβρίου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2021, παρουσίασε αύξηση 24,3% έναντι αύξησης 13,7% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Οκτωβρίου 2021 με τον Οκτώβριο 2020. Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών κατά 24,3%, τον μήνα Οκτώβριο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2021, οφείλεται στην αύξηση κατά 26,5% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και κυρίως στη μεταβολή των ομάδων ενέργεια και λιπαντικά και ζωοτροφές.

Άνοδος και για το μισθολογικό κόστος

Επίσης, η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε και τον τριμηνιαίο Δείκτη Μισθολογικού Κόστους, στο σύνολο της οικονομίας , εκτός από τον Πρωτογενή Τομέα και τις Δραστηριότητες των Νοικοκυριών, για το Γ΄ τρίμηνο του έτους 2022. Ειδικότερα:

Ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους του Γ΄ τριμήνου 2022, χωρίς καμία διόρθωση (εποχική ή διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργασίμων ημερών), σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2021, παρουσιάζει αύξηση κατά 11,0% έναντι μείωσης 2,5% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2021 προς το 2020.

Ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους του Γ΄ τριμήνου 2022, με εποχική διόρθωση αλλά χωρίς διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργασίμων ημερών, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2021, παρουσιάζει αύξηση κατά 7,3% έναντι αύξησης 1,2% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2021 προς το 2020.

Ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους του Γ΄ τριμήνου 2022, με διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργασίμων ημερών αλλά χωρίς εποχική διόρθωση, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2021, παρουσιάζει αύξηση κατά 11,6% έναντι μείωσης 3,2% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2021 προς το 2020.