PwC: Οι επενδυτικές αποφάσεις έχουν «άρωμα» καινοτομίας και ESG

20/01/2023, 08:34
PwC: Οι επενδυτικές αποφάσεις έχουν «άρωμα» καινοτομίας και ESG

Η μελέτη παρουσιάζει τις απόψεις 227 επενδυτών και αναλυτών από διαφορετικές χώρες.

Συμπληρωματικά των οικονομικών επιδόσεων, η καινοτομία, και η ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG κατέχουν πλέον καταλυτικό ρόλο στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων με τους επενδυτές και τους διαχειριστές κεφαλαίων ανά τον κόσμο να τα τοποθετούν στην κορυφή της λίστας των δεδομένων που αξιολογούν.

Τη στιγμή που ο πληθωρισμός και η οικονομική αστάθεια θεωρούνται οι δύο μεγαλύτερες απειλές που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις τους επόμενους μήνες, οι επενδυτές επιθυμούν να δοθεί έμφαση στο περιβάλλον.

Σύμφωνα με την έρευνα «PwC’s: Global Investor Survey 2022», οι πρωτοβουλίες που αφορούν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής χρειάζεται να κατατάσσονται μεταξύ των πέντε πρώτων προτεραιοτήτων των σύγχρονων επιχειρήσεων. Ωστόσο, το 78% των επενδυτών επισημαίνει, πως η πρακτική του greenwashing αποτελεί “αγκάθι” πολλών εταιρικών αναφορών βιωσιμότητας.

Αναλυτικότερα, οι επενδυτές θεωρούν κορυφαία προτεραιότητα για τις επιχειρήσεις την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών και τρόπων λειτουργίας (83%) με την ανάγκη διατήρησης κερδοφόρων οικονομικών επιδόσεων να βρίσκεται στη δεύτερη θέση της λίστας των επενδυτικών κριτηρίων (69%), την ασφάλεια των δεδομένων και τη διαφύλαξη του απορρήτου στην τρίτη (51%), την αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση στην τέταρτη (49%) και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (44%) στην πέμπτη.

Ακολουθούν οι υπεύθυνες πρακτικές που αφορούν στην εφοδιαστική αλυσίδα (36%) και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στη φύση και τη βιοποικιλότητα (29%) ενώ εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι στις χαμηλότερες θέσεις αυτής κατατάσσονται κοινωνικά ESG θέματα, όπως η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία (27%), καθώς και η ενίσχυση της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης (25%).

Το τοπίο αλλάζει

Οι επενδυτές, που συμμετείχαν στην έρευνα της PwC εκτιμούν ότι την προσεχή πενταετία τα επενδυτικά κριτήρια που σχετίζονται με το ESG, όπως οι πρωτοβουλίες που αφορούν το περιβάλλον και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, θα αποκτήσουν ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Η βιωσιμότητα συνιστά καθοριστικό παράγοντα για την επίτευξη μακροπρόθεσμης αξίας για τις επιχειρήσεις και ως εκ τούτου χρειάζεται να λάβουν μέτρα για την αντιμετώπιση των κινδύνων και την αξιοποίηση των ευκαιριών που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή.

Πιο συγκεκριμένα, επτά στους δέκα επενδυτές συμφωνούν ότι οι επιχειρήσεις οφείλουν να πάρουν πρωτοβουλίες για τη μείωση των εκπομπών και την ανάπτυξη προϊόντων και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον. Χρηματοοικονομική πειθαρχία και διαφάνεια Η επενδυτική κοινότητα, ωστόσο, συνδέει πλέον πολύ στενά τη βιωσιμότητα με την οικονομική πειθαρχία και τη μεγαλύτερη οικονομική διαφάνεια.

Οι επενδυτές επιθυμούν να γνωρίζουν το επιχειρηματικό σκεπτικό και τον οικονομικό αντίκτυπο των ενεργειών ESG στο περιβάλλον και την κοινωνία, με την πλειονότητα αυτών να δηλώνει ότι είναι σημαντικό οι επιχειρήσεις να αποτυπώνουν με σαφήνεια και διαφάνεια τους τρόπους εφαρμογής των πρωτοβουλιών βιωσιμότητας στο επιχειρηματικό τους μοντέλο (69%) και το ακριβές κόστος εκπλήρωσης των συναφών δεσμεύσεών τους (73%). Πολλοί εξ αυτών διαπιστώνουν ένα σημαντικό κενό αποτελεσματικότητας στους τομείς προτεραιότητας.

Για παράδειγμα, ενώ η καινοτομία και η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου βρίσκονται ψηλά στη λίστα των επιχειρηματικών προτεραιοτήτων τους, εκτιμούν ότι οι εταιρείες είναι λιγότερο αποτελεσματικές σε αυτά τα δύο πεδία. Την ίδια στιγμή, η πλειονότητα των επενδυτών και συγκεκριμένα το 78% αυτών σημειώνουν ότι έχουν εντοπίσει μη επαρκώς τεκμηριωμένα στοιχεία σε πληθώρα εταιρικών αναφορών βιωσιμότητας, ενώ μόλις το 2% των ερωτηθέντων ισχυρίζεται το αντίθετο.

“Η αντίληψη των επενδυτών για τη συνολική επιχειρηματική αποτελεσματικότητα διαμορφώνεται εν μέρει και μέσα από τις εταιρικές αναφορές βιωσιμότητας αυτές, που αποτελούν μία από τις πολλές πηγές πληροφοριών που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της απόδοσης μιας εταιρείας. Όταν οι 8 στους 10 ερωτηθέντες διαπιστώνουν ενδεχόμενα περιστατικά πρακτικών greenwashing σε εταιρικές αναφορές βιωσιμότητας, αυτό αναπόφευκτα δημιουργεί έλλειψη εμπιστοσύνης, γεγονός που θα πρέπει να μας θορυβεί όλους, πρωτίστως βέβαια τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Εφόσον ο έλεγχος βιωσιμότητας έχει ή τείνει να ενσωματωθεί στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σχετικά με την κατανομή των κεφαλαίων και τις επενδύσεις, είναι απαραίτητο να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη μέσα από τον έλεγχο και την επαλήθευση των στοιχείων που περιέχονται στις εταιρικές αναφορές βιωσιμότητας, κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο και στο ίδιο επίπεδο με τις αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών.” επισημαίνει ο Γιώργος Μακρυπίδης, Partner και επικεφαλής Corporate Finance της PwC Ελλάδας.

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι και εμπορική προτεραιότητα

Οι επενδυτές χαρακτηρίζουν τη στροφή των επιχειρήσεων προς την προστασία του περιβάλλοντος ως “εμπορικά επικερδή κίνηση” με το 64% αυτών να παραδέχεται ότι το ενδιαφέρον τους για την υιοθέτηση επιχειρηματικών πρακτικών ESG πηγάζει από την επιθυμία τους να αυξήσουν τα έσοδά τους ενώ το 68% δηλώνει ότι η προστασία της απόδοσης των επενδύσεών τους ήταν ένα επιπλέον κίνητρο. Καταλήγοντας, ποσοστό της τάξης του 82% των ερωτηθέντων ανέφερε ότι οι εν λόγω κινήσεις ήταν μεταξύ άλλων αίτημα των ίδιων των πελατών τους. Τα παραπάνω σκιαγραφούν ότι η αυξανόμενη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση ενδέχεται να αποτελέσει μελλοντικά σημαντικό παράγοντα κινδύνου για τις επιχειρήσεις.

Μία στις πέντε εταιρείες (22%) θα βρεθεί σε διάστημα μικρότερο του ενός έτους σημαντικά εκτεθειμένη στους κλιματικούς κινδύνους με το ποσοστό να αγγίζει το 37% σε ορίζοντα πενταετίας, μέγεθος ανάλογο της ανησυχίας περί γεωπολιτικών συγκρούσεων, και το 50% σε βάθος δεκαετίας, ποσοστό αντίστοιχο των τεχνολογικών αλλαγών που κρίνονται ως ο επικρατέστερος παράγοντας κινδύνου για την κερδοφορία των επιχειρήσεων. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω στοιχεία, οι επενδυτές υποστηρίζουν πως η λήψη συγκεκριμένων οικονομικών μέτρων, μεταξύ των οποίων και φορολογικών, θα μπορούσε να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Οι περισσότεροι κρίνουν ότι η φορολόγηση μη βιώσιμων ενεργειών θα λειτουργούσε πιθανότατα αποτρεπτικά, ενθαρρύνοντας τις επιχειρήσεις να στραφούν σε βιώσιμες πρωτοβουλίες.

“Σε μία περίοδο έντονων οικονομικών προκλήσεων, η πλειονότητα των επενδυτών κατατάσσει τις πρωτοβουλίες που αφορούν το περιβάλλον στις πέντε πρώτες προτεραιότητες των σύγχρονων επιχειρήσεων. Η ανάπτυξη και υιοθέτηση λειτουργιών με μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα είναι καταλυτικής σημασίας, τόσο από εμπορικής όσο και από επενδυτικής σκοπιάς. Κρίνεται, λοιπόν αναγκαίο, οι σύγχρονες επιχειρήσεις να είναι ευέλικτες και ευπροσάρμοστες στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες με τρόπο τέτοιο που θα διασφαλίζονται όχι μόνο η οικονομική βιωσιμότητα και ανάπτυξή τους, αλλά και η διαφάνεια, η εμπιστοσύνη της κοινωνίας και η επίτευξη πιο αειφόρων αποτελεσμάτων.” καταλήγει ο Γιώργος Μακρυπίδης, Partner και επικεφαλής Corporate Finance της PwC Ελλάδας.