Επιστρεπτέα Προκαταβολή: Νέα παράταση για την πληρωμή

31/01/2023, 14:00
Επιστρεπτέα Προκαταβολή: Νέα παράταση για την πληρωμή

Κοινή Υπουργική Απόφαση για την αντιμετώπιση τεχνικών ζητημάτων.

Σε συνέχεια σειράς θεσμικών παρεμβάσεων της κυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών για την ενίσχυση, μέσω των επτά κύκλων της επιστρεπτέας προκαταβολής, των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις οικονομικές επιπτώσεις του κορωνοϊού, τον Δεκέμβριο του 2022 εκδόθηκε Κοινή Υπουργική Απόφαση για την αντιμετώπιση τεχνικών ζητημάτων και δόθηκε, μεταξύ άλλων, νέα ευκαιρία για τη συμπλήρωση των δικαιολογητικών, μετά την έκδοση βεβαιώσεων αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της Επιστρεπτέας Προκαταβολής που πραγματοποιήθηκε στις 02/11/2022.

Επιπροσθέτως, διενεργήθηκε επανυπολογισμός στις βεβαιώσεις αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών λόγω μη τήρησης της υποχρεωτικής διατήρησης εργαζόμενων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση, κατά ποσοστό περίπου 42%, των αρχικά βεβαιωθέντων ποσών.

Ύστερα από αυτή την πρωτοβουλία και με στόχο την ορθολογική ολοκλήρωση της διαδικασίας, δρομολογήθηκε η έκδοση και νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης, στην οποία θα προβλέπεται ότι:

  • Παρατείνεται έως τις 31/05/2023 η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για όσες επιχειρήσεις – δικαιούχους δεν έχουν ακόμη υποβάλει πλήρως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη λήψη ενισχύσεων μέσω της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.
  • Παρατείνεται έως τις 30/06/2023 η καταβολή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.