Σημαντική Ενίσχυση στα Αποτελέσματα της REDS για το 2022

29/04/2023, 17:40
Σημαντική Ενίσχυση στα Αποτελέσματα της REDS για το 2022

Αύξηση κατά 51,9% των λειτουργικών κερδών για το 2022 - Ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε στα 9,8 εκατ. ευρώ

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου REDS ανήλθε στα 9.8 εκατ. ευρώ για το περασμένο έτος, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 31.6% σε σύγκριση με το 2021. Σημαντική είναι και η ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας για το 2022, με τα EBITDA να ανέρχονται στα 6.6 εκατ. ευρώ, έναντι 4.9 εκατ. ευρώ το 2021 και περιθώριο EBITDA 67.4% έναντι 66.9%.

Τα λειτουργικά κέρδη (ΕΒΙΤ) για το 2022 ανέρχονται σε 4.8 εκατ. ευρώ έναντι 3.2 εκατ. ευρώ που ήταν το 2021, ενώ, τα κέρδη προ φόρων διαμορφώνονται σε 3.1 εκατ. ευρώ, έναντι 1.3 εκατ. ευρώ το 2021.

Ο όμιλος σημείωσε μείωση του καθαρού δανεισμού στα 20 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2021 έναντι 23.1 εκατ. ευρώ, ενώ, η ρευστότητα ανήλθε την 31η Δεκεμβρίου 2021 σε 10.5 εκατ. ευρώ.

Ο Δείκτης μόχλευσης (Καθαρός Δανεισμός / EBITDA) διαμορφώθηκε σε 3.0x από 4.6x την 31η Δεκεμβρίου 2021, ενώ και οι λειτουργικές ταμειακές ροές ύψους 4.7 εκατ. ευρώ για το 2022.

Ο Γιώργος Κωνσταντινίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της REDS, σχολίασε ότι «το 2022, αποτέλεσε ορόσημο, καθώς παρά τις προκλήσεις, είδαμε την επιχειρησιακή μας στρατηγική να αποδίδει θετικά για ακόμη μία χρονιά και να συνεχίζεται η αναπτυξιακή πορεία που είχαμε χαράξει ήδη, από το 2021.

Βασικά σημεία αυτής της νέας πορείας, καταγράφονται στα λειτουργικά της κέρδη, τα οποία σημείωσαν αύξηση κατά 51.9% αλλά και στα κέρδη προ φόρων, που αυξήθηκαν κατά 138% σε σύγκριση με το 2021. Παράλληλα, τα έσοδα σημείωσαν αύξηση κατά 31.6% ενώ, το EBITDA 32.7%, συγκριτικά με το 2021.

Με περαιτέρω μείωση του δανεισμού αλλά και αυξημένα ταμειακά διαθέσιμα, η Διοίκηση της REDS συνεχίζει την ανταγωνιστική της πορεία και ισχυροποιεί τη θέση στον κλάδο, επενδύοντας σε σύγχρονα αναπτυξιακά έργα που ευθυγραμμίζονται με τις τάσεις της αγοράς.

Σε αυτό το πλαίσιο, περιλαμβάνεται και η πρόσφατη απόκτηση του ακινήτου στις Γούρνες Ηρακλείου Κρήτης, που αποτελεί ακόμη μία απόδειξη της δέσμευσης για καινοτόμες και βιώσιμες επενδύσεις.

Με τα έργα – “ναυαρχίδες” της εταιρείας να βρίσκονται σε διαφορετική φάση ωρίμανσης, θα συνεχίσουμε να εξετάζουμε ευκαιρίες, συνεργασίες και πιθανές νέες επενδύσεις, επικεντρωνόμενοι, ωστόσο, στην παρούσα φάση, στη βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση των έργων που έχουμε στο ενεργητικό μας, δημιουργώντας αναπτύξεις που αποδίδουν στους επενδυτές και τους μετόχους, αλλά και στην ίδια την κοινωνία», ολοκλήρωσε ο κ. Κωνσταντινίδης.