Premia Properties: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε διανομή μερίσματος 0.02€ ανά μετοχή

04/06/2023, 21:59
Premia Properties: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε διανομή μερίσματος 0.02€ ανά μετοχή

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας.

Στη διανομή του ποσού των 0.02 ευρώ ανά μετοχή από το αφορολόγητο αποθεματικό που δημιουργήθηκε κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 99 και 106Β του Ν.3588/2007 και που αντιστοιχεί περίπου στο 50% των ενοποιημένων καθαρών κερδών από λειτουργικές δραστηριότητες (Funds from Operations – FFO) προχωρά η PREMIA PROPERTIES, όπως αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, στη σημερινή Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, στη Γενική Συνέλευση των μετόχων παρέστησαν 8 μέτοχοι που εκπροσωπούν 69.781.927 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι το 80,09% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και κατά συνέπεια υπήρξε απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του συνόλου των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων) , οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α της εταιρικής χρήσης 2022 (01.01.2022 έως 31.12.2022) μετά της σχετικής ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της εισηγητικής έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών.

Επί του θέματος αυτού, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας και του Ομίλου της εταιρικής χρήσης 2022 (01.01.2022 έως 31.12.2022), μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης (01.01.2022 έως 31.12.2022) καθώς και τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.

Θέμα 2ο: Έγκριση διανομής μερίσματος και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Επί του θέματος αυτού, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα να διανέμει ποσό 0,02 ευρώ ανά μετοχή από το αφορολόγητο αποθεματικό που δημιουργήθηκε κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 99 και 106Β του Ν.3588/2007 και που αντιστοιχεί περίπου στο 50% των ενοποιημένων καθαρών κερδών από λειτουργικές δραστηριότητες (Funds from Operations – FFO).

Δεδομένου ότι οι ίδιες μετοχές δεν λαμβάνουν μέρισμα, το τελικό ποσό του μερίσματος που θα καταβληθεί ανά μετοχή θα προσαυξηθεί κατά το ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την δημιουργία τακτικού αποθεματικού ύψους 376.771,15 ευρώ και παρέχει εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση της επικείμενης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

Θέμα 3ο: Έγκριση κατ’ άρθρο 108 του ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την χρήση 01.01.2022-31.12.2022 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της ως άνω χρήσης 01.01.2022-31.12.2022.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά από φανερή ψηφοφορία, ομόφωνα ενέκρινε κατ’ άρθρο 108 του Ν.4548/2018 την συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την Εταιρική Χρήση 2022. Σημειώνεται ότι τα μέλη του Δ.Σ. ψήφισαν μόνο με τα δικαιώματα ψήφου επί μετοχών των οποίων είναι κύριοι, καθώς και ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, από τους οποίους είχαν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση απάλλαξε ομόφωνα τους Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητά τους, κατά την εταιρική χρήση 2022.

Θέμα 4ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2023, της Κατάστασης Επενδύσεων της 30.06.2023 και 31.12.2023 καθώς και την έκδοση πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης για τη χρήση 2023 και καθορισμός της αμοιβής της.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου, ομόφωνα αποφασίζει όπως ο τακτικός έλεγχος των ετήσιων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) καθώς και ο ετήσιος φορολογικός έλεγχος της εταιρείας για τη χρήση 2023 (1.1.2023-31.12.2023) διενεργηθεί από την Ελεγκτική Εταιρία “Ernst &Young SA” από την οποία θα διορισθούν ως Τακτικοί Ελεγκτές ο κ. Aνδρέας Χατζηδαμιανού (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 61391) και η κα Ελεονόρα Σέκα (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 50131), και ως Αναπληρωματικός Ελεγκτής ο κ. Βασίλειος Τζίφας (Α.Μ. Σ.Ο.Ε 30011). Επιπλέον, η Τακτική Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, όπως καθορίσει το ακριβές ποσό της αμοιβής τους.

Θέμα 5ο: Ορισμός ανεξάρτητων εκτιμητών, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 22 του ν. 2778/99, όπως ισχύει, και καθορισμός της αμοιβής τους. Σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 7 του ν. 2778/1999, όπως ισχύει, η Εταιρεία υποχρεούται να ορίσει ανεξάρτητο εκτιμητή για τη διενέργεια εκτιμήσεων της αξίας των επενδύσεων της.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε , όπως ορίσει το διορισμό της εταιρείας «SAVILLIS HELLAS IKE» και της εταιρείας «GEOAXIS ΓΑΙΟΑΞΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ KAI ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» ως ανεξάρτητων εκτιμητών, για την αποτίμηση της αξίας των επενδύσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2023, καθώς και την παροχή εξουσιοδότησης προς το ΔΣ για τον καθορισμό της αμοιβής της.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε να παρέχει εξουσιοδότηση προς το ΔΣ της Εταιρείας όπως προβεί σε επιλογή επιπλέον εκτιμητή σε περίπτωση που κάτι τέτοιο κριθεί είτε αναγκαίο είτε προς το συμφέρον της Εταιρείας και διαπραγματευτεί και συμφωνήσει την αμοιβή του.

Θέμα 6ο: Τροποποίηση των Όρων του προγράμματος δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (Stock Option) της Εταιρείας.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε την τροποποίηση των κάτωθι Όρων του προγράμματος δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (Stock Option) της Εταιρείας που είχε εγκριθεί από την από 10.12.2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας :

Ο ανώτατος αριθμός των προς διάθεση μετοχών, ο οποίος είχε ορισθεί στο άρθρο 2 του προγράμματος όπως αντιστοιχεί στο 0,50% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ανά έτος, προτείνεται όπως τροποποιηθεί στο 0,70% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ανά έτος.

Επίσης , ο ανώτατος αριθμός των προς διάθεση μετοχών , ο οποίος είχε ορισθεί ομοίως στο άρθρο 2 του προγράμματος ότι δεν θα υπερβαίνει συνολικά για όλη την διάρκεια του προγράμματος το 1,2% του μετοχικού κεφαλαίου, προτείνεται όπως τροποποιηθεί στο 1,8% του μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 7ο: Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022 και προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών κατά τη χρήση 2022. Εν συνεχεία η Γενική Συνέλευση ομόφωνα προενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών κατά την εταιρική χρήση 2023.

Θέμα 8ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της χρήσης 2022 σύμφωνα με το α. 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά από φανερή ψηφοφορία, ομόφωνα ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών του έτους 2022, η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018.

Θέμα 9ο: Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων εταιρειών.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα χορήγησε την άδεια κατ’ άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων εταιριών ακόμα και εάν έχουν παρεμφερή ή όμοιο σκοπό.

Θέμα 10ο: Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2022.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ενημέρωσε τους μετόχους της Εταιρείας για το περιεχόμενο της έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου και γενικά για την λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση του 2022. Το θέμα δεν ετέθη σε ψηφοφορία.

Θέμα 11ο: Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν.4706/2020.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας ενημέρωσε τους Μετόχους, ότι τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας υπέβαλαν προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έκθεσή τους, κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Το θέμα δεν ετέθη σε ψηφοφορία.

Θέμα 12ο: Παροχή ειδικής άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 4β του Ν. 2778/1999, όπως ισχύει, για την απόκτηση από την Εταιρεία ακινήτου που ανήκει σε μέτοχο Εταιρεία.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, εξαιρούμενου του μεταβιβάζοντος μετόχου και του μετόχου με τον οποίο υπάρχει σχέση ελέγχου με τον μέτοχο στον οποίο ανήκει το μεταβιβαζόμενο ακίνητο, την παροχή ειδικής άδειας για την απόκτηση ακινήτου που ανήκει σε μέτοχο Εταιρεία, και ειδικότερα της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ» και συγκεκριμένα ενός ακινήτου στον Ασπρόπυργο Αττικής, στην θέση «Κύριλλος», που ανήκει στην μέτοχο Εταιρεία, συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών είκοσι επτά χιλιάδων εξακοσίων τριάντα (27.630 τμ) , στο οποίο βρίσκονται υπό κατασκευή κτιριακές εγκαταστάσεις χρήσεως εμπορικής αποθήκης και γραφείων συνολικού εμβαδού έντεκα χιλιάδων διακοσίων ενενήντα οκτώ μέτρων τετραγωνικών (11.298).

Θέμα 13: Άλλα θέματα

Δεν συζητήθηκαν άλλα θέματα, ούτε έγιναν ανακοινώσεις.